Kvalita vody

Jedním z významných úkolů Povodí Moravy, s.p. je péče o kvalitu vod v povodí. Důležitým podkladem pro tuto činnost jsou informace získané z monitoringu jakosti vod v tocích i vodních nádržích. Vzorky jsou odebírány na řadě profilů a následně jsou v nich analyzovány ve vodohospodářské laboratoři naší organizace fyzikálně-chemické, chemické, biologické, mikrobiologické i radiologické ukazatele. Získané informace jsou následně vyhodnocovány a zpracovávány a slouží jako podklad pro vyjadřovací činnost, plánování v oblasti vod, provádění opatření na zlepšení stavu, hodnocení současného stavu apod. Získané údaje jsou využívány v souladu s legislativou také k hodnocení vod z hlediska požadavků směrnice Rady 91/676/EHS (nařízením vlády č. 103/2003 Sb.) – „Nitrátová směrnice“, směrnice Rady 78/659/EHS (nařízení vlády č. 71/2003 Sb.) – „Rybí směrnice“ a směrnice Rady 2006/7/ES (zákon 258/2000 Sb.) – „Koupací vody“.

Vybrané informace o kvalitě vody v nádržích jsou uvedeny na Vodohospodářském informačním portálu.

Kontakt: Mgr. Lenka Procházková

ilustrace

Koncentrace fosforu v řekách je překročena u poloviny sledovaných...

Největší znečištění povrchových vod v povodí Moravy a Dyje stále představuje fosfor. U poloviny sledovaných míst jsou...

23. 10. 2015
ilustrace

Ročenka jakosti povrchových vod v povodí Moravy 2013-2014 

Ročenka jakosti vod 2013-2014 

23. 10. 2015
ilustrace

Ročenka jakosti povrchových vod v povodí Moravy 2012-2013 

Ročenka jakosti vod 2012-2013 

28. 7. 2014
ilustrace

Ročenka jakosti povrchových vod v povodí Moravy 2011-2012 

Ročenka jakosti vod 2011-2012 

27. 6. 2013
ilustrace

Brněnská přehrada má nejlepší vodu za poslední desítky let

Brněnská přehrada má za sebou první prázdninový víkend a zároveň první tropické teploty v letošním roce. Kvalitu vody...

2. 7. 2012
ilustrace

Ročenka jakosti povrchových vod v povodí Moravy 2010-2011 

Ročenka jakosti vod 2010-2011 

28. 5. 2012
ilustrace

Ročenka jakosti vod 2009 – 2010

Ročenka jakosti vod 2009 – 2010

23. 4. 2012
stránka: 12