III. plánovací období – PDP 2021-2027 

Třetí plány dílčích povodí 2021-2027 byly schválené v roce 2022 a současně byla zahájena příprava jejich aktualizace, tedy pořízení čtvrtých plánů dílčích povodí.

Národní plány povodí 2021-2027

Plány pro zvládání povodňových rizik 2021-2027

========================================================================

Schválené plány dílčích povodí 2021 – 2027

Přípravné práce

Zabezpečení procesu plánování v oblasti vod

Na pořízení Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu se podílely příslušné Krajské úřady a kraje:

Na pořízení Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu ze svého rozpočtu finančně přispěl: Pardubický kraj a Zlínský kraj.

========================================================================

Na pořízení Plánu dílčího povodí Dyje se podílely příslušné Krajské úřady a kraje:

Na pořízení Plánu dílčího povodí Dyje ze svého rozpočtu finančně přispěl: Pardubický kraj a Zlínský kraj.

Další informace:

Útvar vodohospodářského plánování

pop@pmo.cz

publikováno 1. února 2018, 12:00aktualizováno 20. března 2023, 08:16