Povodně na Zlínsku: Zaplněná luhačovická nádrž a velký test Fryštáku

ZLÍNSKO, BESKYDY – Prudké přívalové deště na Zlínsku a v Beskydech v pondělí zalarmovaly povodňovou komisi ve Zlíně. Díky úspěšným manipulacím na okolních vodních dílech však nemusela řešit ničivé následky vodního živlu. K ochraně níže ležících území významně přispěly vodní nádrže Fryšták a Luhačovice, přičemž na Luhačovicku byl dosažen třetí stupeň povodňové aktivity. Ještě nedávno prázdná vodní nádrž Luhačovice se tak v krátké době zaplnila vodou.

Vodní nádrž Fryšták zase zvládla transformovat extrémní průtok dvousetleté vody (80 m3/s) na neškodnou dvouletou vodu (11 m3/s). Vlivem vydatných srážek byl také na řekách Dřevnice a Lutonínce dosažen druhý stupeň povodňové aktivity. Hodnoty na přítoku do nádrže byly přitom dokonce vyšší než v roce 1997, kdy území Moravy sužovaly ničivé povodně. „Při povodni v červenci 1997 byla kulminace na přítoku 55 m3/s,“ připomněl ředitel pro správu povodí (Povodí Moravy, s. p.) Antonín Tůma.

Kolik spadlo srážek?

Nejvíce srážek spadlo na Zlínsku a v Beskydech. Srážkové úhrny byly zaznamenány cca 70 mm/hod na VD Luhačovice. Na ostatním území Zlínska a v Beskydech do 60 mm, v povodí Dyje pak do 30 mm.

Svou funkci potvrdila také vodní nádrž Luhačovice. Přítok do nádrže byl předběžně vyhodnocen na asi 70 m3/s, což je více než padesátiletá voda. „Tento přítok byl nádrží transformován na 11 m3/s,“ zhodnotil Marek Viskot, vedoucí dispečinku Povodí Moravy. Jeho pracovníci zažili v pondělí rušnou noc. Srážky byly natolik intenzivní, že některé povodňové stupně nestihly být zaznamenány na webu www.pmo.cz, ačkoli se zde mění každou půlhodinu. „Vodohospodářský dispečink byl proto v kontaktu s příslušnými povodňovými komisemi a poskytoval jim aktuální informace,“ dodal Viskot.

Také na ostatních nádržích byly prováděny operativní manipulace, které dokázaly zkrotit povodňovou vlnu v neškodný průtok. Druhý stupeň povodňové aktivity byl dosažen také na přítoku do vodního díla Slušovice. Stejná situace se odehrála na Olšavě a Ludkovickém potoku. Na Rožnovské Bečvě byl krátkodobě dosažen 1. stupeň povodňové aktivity.

publikováno 16. srpna 2011, 12:53aktualizováno 30. prosince 2011, 14:06 štítky: dvousetletá voda, vodní dílo Fryšták, vodní dílo Luhačovice, povodeň, 3. stupeň povodňové aktivity, extrémní průtok,