Broukoviště z pokácených lip

Kmeny až stoletých lip ze skácených břehových porostů u řeky Moravy poslouží na pěti vybraných lokalitách, především odstavených ramen řeky Moravy, jako domov pro nepřeberné množství živočichů. Pochází ze 180 stromů, pokácených během února a března 2012 v rámci přípravných prací na stavbu protipovodňové ochrany Uherského Hradiště a Starého Města. Více než devět desetin tvořily téměř stoleté lípy.