Jez v Hranicích je po rekonstrukci

Povodí Moravy v závěru roku 2021 dokončilo rekonstrukci jezu v Hranicích. Společně s rekonstrukcí jezu proběhla také výstavba rybího přechodu.

Celkové investiční náklady akce dosáhly 236 mil. Kč. Financování akce probíhalo z dotace Ministerstva zemědělství v rámci dotačního titulu Podpora prevence před povodněmi (IV. etapa), dále pak z Operačního programu životní prostředí a z vlastních finančních zdrojů státního podniku Povodí Moravy.