My pro vodu – voda pro nás

Akce s názvem „My pro vodu – voda pro nás“ má za cíl aktivněji přispět k čistému okolí potoků a řek. Zaměstnanci Povodí Moravy, s.p. čistili společně s ochránci přírody, školami nebo zástupci různých zájmových sdružení desítky kilometrů břehů v Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském kraji a na Vysočině. Do akce se zapojilo na 1 300 dobrovolníků. Ti ve spolupráci se zaměstnanci PM posbírali více než 24 tun odpadků a vyčistili břehy řek v celkové délce 211 kilometrů.