Rekonstrukce VD Letovice

Povodí Moravy pokračuje v rozsáhlé rekonstrukci vodní nádrže Letovice. Práce probíhají úspěšně dle harmonogramu a díky tomu vodohospodáři začali zvyšovat hladinu v nádrži.

Od zahájení rekonstrukce v srpnu 2021 provedli vodohospodáři bourací práce na bezpečnostním přelivu, došlo k odbourání nadzemní části přelivné zdi i dna spadiště.