Arcibiskup Graubner požehnal moravským vodám

Poděkování moravským řekám a zamyšlení nad tím, co pro člověka voda znamená, bylo předmětem Mše svaté za moravské vody. Ta se v neděli uskutečnila v obci Dolní Morava pod Králickým Sněžníkem, kde největší moravská řeka pramení.
 
Státní podnik Povodí Moravy k příležitosti oslav padesátého výročí svého založení připravil ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým slavnostní bohoslužbu spojenou s požehnáním moravským řekám. Duchovní obřad se uskutečnil v neděli 8. května v kostele svatého Aloise. Mši sloužil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Mše svatá za moravské vody byla veřejně přístupná a do kostela přilákala více než dvě stovky lidí. Akce se zúčastnil ministr zemědělství Marian Jurečka, zástupci Pardubického a Olomouckého kraje i okolních obcí.
Po skončení obřadu se účastníci vydali dát požehnání moravským vodám přímo k řece Moravě, která obcí Dolní Morava protéká. Arcibiskup Jan Graubner modlitbou požehnal řece a svěřil ji pod boží ochranu. V následném proslovu Marian Jurečka upozornil, že sucho není problém jen zemědělců, ale týká se celého vodohospodářství. Ignorace problematiky sucha dnes může podle jeho slov za padesát let způsobit České republice vážné problémy.
„Voda dává člověku život, účelem bohoslužby a požehnání nebylo pouze poděkování a zamyšlení nad tím, co může dát člověk vodě, ale také nad odpovědností k přírodě a krajině, kterou chceme odkázat příštím generacím. Přejme si, aby vody bylo tak akorát,“ popřál s odkazem na opakující se hydrologické extrémy moravským vodám generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Jan Hodovský.
 
Podle hydrologů čeká Českou republiku častější střídání povodní a sucha. Množství vody, která u nás ročně naprší, bude v budoucnosti sice stejné. Změní se ale rozložení srážek v roce − letní sucha se prodlouží a budou větší a v zimních měsících přibude dešťů. Vedle výstavby protipovodňových opatření stojí před vodohospodáři další náročný úkol: udržet vodu v krajině.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 8. května 2016, 21:35aktualizováno 10. května 2016, 13:47 štítky: sucho, povodně,