Během března proběhne údržba břehového porostu u Bečvy v Rožnově

Počátkem měsíce března budou zahájeny údržbové práce na břehovém porostu Rožnovské Bečvy v Rožnově pod Radhoštěm. Důvodem prací je bezpečnost veřejnosti pohybující se v celé délce nábřeží a odstranění dřevin z průtočného profilu toku, tak aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povodni. 

Údržba bude probíhat v úseku od mostu na ulici Nádražní po most cyklostezky Bečva v intravilánu obce Rožnov pod Radhoštěm. V úseku dojde k odbornému ošetření téměř stovky stromů. Na základě provedeného dendrologického posudku byl u některých stromů zjištěn špatný zdravotní stav. Stromy jsou napadeny infekcí báze kmene a infekcí kořenového systému. Napadené stromy, které představují riziko pro bezpečný pohyb chodců a cyklistů, budou odstraněny. Současně s tím dojde k odstranění náletových dřevin v průtočném profilu. Ty představují riziko během povodní. Za pokácené stromy vysadí správce toku nové. 

Akce byla projednána a povolena Správou CHKO Beskydy. Od poloviny března dojde v průběhu prací i k částečnému uzavření cyklostezky a k omezení dopravy. Práce potrvají 3 týdny.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 7. března 2022, 11:44aktualizováno 7. března 2022, 11:56