Průtoky v řekách klesají

V průběhu noci přetrvávaly srážky nízké intenzity, kdy za posledních 6 hodin byly srážkové úhrny do 5 mm. Na sledovaných tocích měly vodní stavy klesající nebo stagnující tendenci. 

Aktuálně jsou dosaženy 2. SPA ve 4 profilech na tocích Morava (Strážnice, Lanžhot), Romže (Polkovice) a Svratka (Brno – Poříčí). 

Na Břeclavsku v Týnci pokračuje odlehčování průtoků Moravy stavidlem do poldru Soutok. Během dnešního dopoledne bude rozhodnuto o omezení nebo zastavení odlehčení. Hladina Moravy ve Strážnici klesla dnes ráno v 6 hod na 2. SPA, v Lanžhotu klesla na hodnoty 2. SPA již pátek v 13 hod. Stoupající průtok v Moravě v profilu Olomouc se zastavil na 2. SPA při průtoku 191 m³/s. Během sobotního rána hladiny klesla na 1. SPA. 

Hladiny na většině nádrží již nestoupají a po kulminaci jsou řízeně vypouštěny retenční prostory s případným částečným předpuštěním zásobních prostorů. Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace. Nádrže transformují povodňové průtoky. 

Podle předpovědi ČHMÚ se bude na našem území ještě vyskytovat déšť. V důsledku předpokládaných srážek a nasycení velké části povodí nelze vyloučit opětovné vzestupy hladin v zasažených oblastech.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 17. října 2020, 09:23aktualizováno 17. října 2020, 09:32