I přes napadlý sníh přetrvává v povodí Moravy sucho

Průtoky ve vodních tocích jsou v porovnání s dlouhodobými lednovými průměry i nadále podprůměrné a dosahují většinou jen 20-50 % normálu. Nejhorší situace je v horním povodí řeky Moravy a řeky Bečvy, vyšší vodnosti vykazují toky v povodí Dyje.

Přítoky do vodních nádrží zůstávají podprůměrné, což způsobuje také poklesy hladin. „Po příznivější hydrologické situaci na konci roku, kdy se nám podařilo navýšit zásobní objemy nádrží, dochází opět k jejich postupnému snižování. Například denní pokles hladiny ve vodní nádrži Vír je 4cm a vodní nádrži Vranov 2cm. Naplněnost nádrží se tak aktuálně pohybuje v rozmezí 70-90%“, říká generální ředitel Jan Hodovský a dodává: „Přispívají tomu také nízké teploty, které způsobují postupné zamrzání toků v horských oblastech. Minimální průtoky v tocích tak stále pomáhají zajistit přehrady, díky kterým nedochází k omezování schválených odběrů.“

Aktuální předpověď počasí pro nejbližší dny udává, že hladiny sledovaných toků budou i nadále většinou setrvalé, případně jen slabě rozkolísané. „V případě další suché zimy, tedy období bez srážek a sněhu, budeme v létě velmi intenzivně pociťovat negativní dopady na zdroje vody“, doplňuje generální ředitel.

Fotografie pro média:

I přes napadlý sníh přetrvává v povodí Moravy sucho
Svitava v Bílovicích nad Svitavou
stáhnout originál (JPG, 688 kB)
stáhnout popis (TXT)

publikováno 6. ledna 2016, 08:44aktualizováno 6. ledna 2016, 08:50 štítky: sucho, aktuální hydrologická situace, hydrologická situace, průtoky,