Kácení stromů zajistí bezpečnost obyvatel

V Uherském Hradišti, na levém břehu řeky Moravy, aktuálně provádíme zásah do břehového porostu. Prvořadým důvodem tohoto zásahu je bezpečnost veřejnosti pohybující se v celé délce nábřeží.

Na základě odborného posouzení jsme požádali o povolení kácení 33 ks dřevin. Rozhodnutím Městského úřadu v Uherském Hradišti bylo ke kácení určeno 25 ks a 8 ks mělo být ořezáno. V zákonné lhůtě se proti kácení odvolal spolek Chraňme zeleň. Následně Krajský úřad Zlínského kraje odvolání zamítl. Spolek Chraňme zeleň podal rozhodnutí Krajského úřadu k přezkoumání na Ministerstvo životního prostředí. Na základě tohoto podnětu proběhla kontrola ČIŽP, která kácení omezila na celkem 14 ks dřevin a provedení ořezu u dalších 11 ks. Ze zbylých je nutno vytvořit torza. Torza vzniknou ze stromů, které na základě zpracovaného znaleckého posudku jsou či by mohly být osídleny zvláště chráněnými druhy živočichů.

O špatném stavu kácených stromů svědčí tyto fotografie:

Fotografie pro média:

Kácení stromů zajistí bezpečnost obyvatel
Defekt stromu v Uherském Hradišti
stáhnout originál (JPG, 2 MB)
stáhnout popis (TXT)

Kácení stromů zajistí bezpečnost obyvatel
Defekt stromu v Uherském Hradišti
stáhnout originál (JPG, 2 MB)
stáhnout popis (TXT)

Kácení stromů zajistí bezpečnost obyvatel
Defekt stromu v Uherském Hradišti
stáhnout originál (JPG, 2 MB)
stáhnout popis (TXT)

Další informace:

Ing. Jana Kučerová

útvar vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 317 M+420 702 153 308

publikováno 22. března 2016, 18:33aktualizováno 23. března 2016, 07:20 štítky: kácení stromů, Uherské Hradiště,