Koncentrace fosforu v řekách je překročena u poloviny sledovaných míst

Největší znečištění povrchových vod v povodí Moravy a Dyje stále představuje fosfor. U poloviny sledovaných míst jsou překračovány limity dané legislativou. Naopak zvýšené koncentrace kovů se objevují pouze lokálně a ve velmi nízkých koncentracích se v tocích vyskytují specifické organické látky. Vyplývá to z výsledků hodnocení jakosti povrchových vod monitorovaných Povodím Moravy, s.p. 

Povodí Moravy sleduje kvůli obsahu fosforu a dalších látek na 347 míst. Z nich bylo v roce 2014 pouze 33 % hodnoceno jako vyhovujících (zařazení do I. a II. třídy jakosti) a naopak téměř 37 % je řazeno do nevyhovující třídy (tedy IV. a V. třídy).

„Stejně jako v přechozích letech musíme opět konstatovat, že problém živin, a především pak fosforu, je stěžejním problémem povrchových vod a je hlavní příčinou eutrofizace, která se projevuje především u stojatých vod, kde dochází k intenzivnímu rozvoji vodního květu. To vede k omezení možnosti využití těchto vod např. pro rekreaci, zásobování pitnou vodou, závlahy, apod.,“ řekl generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Jan Hodovský a dodává: „je nutné zaměřit pozornost i na menší bodové zdroje znečištění, které nemají z legislativy povinnost fosfor na odtoku z ČOV odstraňovat. Česká legislativa a některé vodoprávní úřady však ne vždy vidí tuto potřebu stejně, jako Povodí Moravy, s.p.“. Druhým nejhůře hodnoceným ukazatelem v posledním dvouletí jsou dusičnany.

Nejznečištěnějšími toky jsou ty, které mají omezenou ředící možnost a v jejich povodích je řada oblastí postižených erozí. Těmito toky jsou např. Trkmanka, Litava (Cézava), Bílý potok pod Poličkou, Kyjovka od Kyjova, Haná pod Vyškovem atd. Do nejlepší třídy jakosti (do I. a II. třídy) se řadí především drobnější toky nebo horní úseky významných toků v povodí Jeseníků a Beskyd a toky v povodí vodárenských nádrží. Významnější zhoršení kvality oproti předchozím letům bylo zaznamenáno například u říčky Kolelač, Bílý potok, Kotojedka nebo Moštěnka.

Povodí Moravy zabezpečuje monitoring kvality povrchových vod v oblasti povodí Moravy a Dyje dle požadavků národní a evropské legislativy. Kromě fosforu je monitorováno dalších téměř 400 ukazatelů, jako jsou ukazatele organického znečištění, kyslíkového režimu, obsahu živin, radiologické ukazatele, sledování bioty, kovů nebo specifických organických látek. Dokument naleznete zde.

publikováno 23. října 2015, 08:09 štítky: kvalita vody, kvalita povrchové vody, ročenka jakosti vod,