Koupání na VN Plumlov závisí na odpadních vodách obcí – projekt pokračuje

Povodí Moravy, s.p. pozvalo společně s Olomouckým krajem do Plumlova starosty okolních obcí i zástupce Státního pozemkového úřadu a vodoprávních úřadů s cílem nastavit další strategii k řešení kvality vody vodní nádrže Plumlov. V Plumlově byly představeny výsledky podrobných analýz celého povodí a opatření, která mají minimálně o polovinu snížit přísun fosforu do plumlovské nádrže. Celému projektu a zavedení opatření do praxe vyjádřil podporu hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil, generální ředitel Povodí Moravy, s.p. RNDr. Jan Hodovský a starostové dotčených obcí, kteří se všichni osobně setkání účastnili.

Povodí Moravy, s.p. více jak rok podrobně sledovalo kvalitu vody v povodí nad přehradou, aby zjistilo, kolik fosforu odnáší voda z kanalizací, volných výústí i polí. Vyhodnocení výsledků zadalo RNDr. Jindřichu Durasovi z Povodí Vltavy, s.p.. Předaná studie analyzuje bilanční zhodnocení látkových toků živin v povodí vodní nádrže Plumlov.

„Nyní víme, že hlavní přísun fosforu pochází z komunálních odpadních vod, nikoli ze zemědělských pozemků. Víme také, že srážení fosforu by mělo probíhat co nejblíže zdroji znečištění, nejlépe na čistírnách. Srážení fosforu zahájené v roce 2013 na přítocích do vodního díla Plumlov, které pak pokračovalo i v sezóně 2014 bude pokračovat i nadále, v průběhu roku však budeme chystat přesun některých srážedel k obcím.“, vysvětlil přínos studie generální ředitel RNDr. Jan Hodovský.

„Je třeba řešit příčinu, ne důsledek. Jsme připraveni spolupracovat s obcemi na realizaci takových opatření, která zamezí přísunu fosforu do přehrady. Opatření spočívají konkrétně v budování kanalizační sítě a čistíren odpadních vod. Tyto aktivity budeme i nadále finančně podporovat,“ dodal hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.

Všichni přítomní vysoce ocenili kvalitu prezentovaných výsledků jako základ další efektivní spolupráce. Pro všechny kroky zajistí Povodí Moravy, s.p. obcím i kraji plnou odbornou podporu.

 

publikováno 2. dubna 2015, 15:26aktualizováno 8. dubna 2015, 12:23 štítky: VD Plumlov, srážení fosforu,