PM podalo odvolání proti zamítnutí předběžného opatření na vyklizení pozemků u vodní nádrže Vranov

V pondělí 27. 4. 2015 podalo Povodí Moravy, s.p. odvolání proti zamítnutí předběžného opatření na vyklizení pozemků u vodní nádrže Vranov.

Pozemky, které jsou majetkem Povodí Moravy, s.p., bez oprávnění využívá OSOBNÍ LODNÍ DOPRAVA, s.r.o. podnikatele Martina Balíka a odmítá je přes opakované výzvy vyklidit. Přístaviště OSOBNÍ LODNÍ DOPRAVY, S. R. O. přitom blokuje jediný řádný přístup (tzv. svážnici) k vodní hladině, který správce vodního díla vybudoval pro složky integrovaného záchranného systému. Povodí Moravy, s.p. požádalo Okresní soud ve Znojmě o vydání předběžného opatření, které by podnikatele přinutilo pozemky urychleně vyklidit. Soud ale tomuto návrhu nevyhověl.

Okresní soud ve Znojmě ve svém zamítavém stanovisku uvádí, že Povodí Moravy, s.p. neosvědčilo potřebu zatímní úpravy poměrů mezi účastníky, a to především z toho důvodu, že nekonkretizovalo, jak by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti rekreantů a návštěvníků vodního díla Vranov v důsledku snížení operativnosti zásahu záchranných složek na vodním díle.

Ve svém dnešním odvolání státní podnik Povodí Moravy zdůvodňuje, proč je zpřístupnění svážnice nezbytné. Znovu zdůrazňuje fakt, že se jedná o jediné místo, kudy se dostanou složky integrovaného záchranného systému bez komplikací k vodní ploše. Podnikateli Martinu Balíkovi byly právě z tohoto důvodu opakovaně nabídnuty jiné lokality. Martin Balík ale veškeré nabídky odmítal a novou nájemní smlouvu se i přes snahy Povodí Moravy, s.p. uzavřít nepodařilo.

Po neúspěšných pokusech o smírné řešení podalo Povodí Moravy, s.p. na počátku září loňského roku žalobu na vyklizení předmětných nemovitostí u soudu prvního stupně. Žaloba byla s ohledem na podnikání OSOBNÍ LODNÍ DOPRAVY, s.r.o. podána na konci turistické sezóny a Povodí Moravy se domnívalo, že do začátku nové sezóny (duben/květen 2015) bude spor projednán alespoň u prvoinstančního soudu. Dosud však nebylo nařízeno ani úvodní jednání v dané věci. S blížícím se nástupem nové turistické sezóny bylo potřeba situaci řešit. Podání předběžného opatření považuje v tuto chvíli Povodí Moravy za nejrychlejší cestu k adekvátní ochraně a nastavení právních poměrů pro nadcházející sezónu.

publikováno 27. dubna 2015, 11:29aktualizováno 23. prosince 2015, 09:57 štítky: VD Vranov, lodní doprava, Martin Balík,