Povodí Moravy má konečně zelenou k dokončení protipovodňové ochrany Troubek

Na květnovém zasedání zastupitelstva obce Troubky byla schválena varianta protipovodňové ochrany obce navržena státním podnikem Povodí Moravy a vedení obce tak svým rozhodnutím umožnilo další pokračování v investiční přípravě své ochrany.

Hlavními úkoly pro obec i PM v dalšímí období tak bude zejména majetkoprávní vypořádání s vlastníky dotčených pozemků, příprava územního řízení a získání stavebního povolení. „Velice vítám zodpovědný postoj vedení obce a věřím, že společnými silami dovedeme projekt do úspěšného konce. V případě stejně zodpovědného přístupu občanů je reálné začít s výstavbou protipovodňové ochrany Troubek již ke konci programového období,“ říká generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

Povodí Moravy, s.p. získalo kladný posudek strategického experta ČVUT v Praze, který je nezbytný pro zajištění financování navrženého opatření z programu Ministerstva zemědělství Programu prevence před povodněmi III pro období 2014–2019. Protipovodňová ochrana Troubek je součástí celého komplexu obdobných staveb, chránících obce a města v blízkosti toku Bečvy.

Fotografie pro média:

PM má konečně zelenou k dokončení PPO Troubek
Troubky v roce 1997
stáhnout originál (JPG, 7 MB)
stáhnout popis (TXT)

publikováno 22. května 2015, 13:14aktualizováno 15. září 2015, 10:33 štítky: povodně, Troubky, protipovodňová opatření,