Povodí Moravy opravilo jez Cacovice na řece Svitavě v Brně

Jez Cacovice na řece Svitavě v brněnské části Maloměřice a Obřany má nově opravenou betonovou přelivnou plochu, nábřežní zdi a stávající opevnění svahů. Před samotnými opravami zkontrolovali jez potápěči, aby zjistili rozsah poškození stavebních částí pod vodní hladinou.

Oprava jezu začala v srpnu a spočívala zejména v odbourání rozrušené části betonu a provedení nové betonové plochy včetně vyztužení a zmonolitnění se stávající konstrukcí jezu. Dále byly opraveny nábřežní zdi v nadjezí i podjezí, opraveno a doplněno stávající opevnění svahů včetně opravy dlažby v podjezí a provedení kamenné rovnaniny za spadištěm.

Oprava probíhala ve spolupráci s provozovatelem malé vodní elektrárny, který operativní manipulací snižoval hladinu vody přetékající přes jezovou konstrukci.

Oprava byla nutná z důvodu poškození jezu proudící vodou, působením nepříznivých klimatických podmínek a chodem splavenin. 

Foto – odbourávání stávající betonové plochy

Foto – provádění betonáže

Fotografie pro média:

Povodí Moravy opravilo jez Cacovice na řece Svitavě v Brně
Jez Cacovice - odbourávání původní betonové plochy
stáhnout originál (JPG, 509 kB)
stáhnout popis (TXT)

Povodí Moravy opravilo jez Cacovice na řece Svitavě v Brně
Jez Cacovice po rekonstrukci
stáhnout originál (JPG, 425 kB)
stáhnout popis (TXT)

Povodí Moravy opravilo jez Cacovice na řece Svitavě v Brně
Provádění betonáže
stáhnout originál (JPG, 665 kB)
stáhnout popis (TXT)

publikováno 12. ledna 2016, 08:16aktualizováno 13. ledna 2016, 11:24 štítky: jez Cacovice, Svitava, rekonstrukce jezu,