Povodí Moravy podepsalo smlouvu o spolupráci s obcí Troubky

Dnešním dnem byla podepsána smlouva mezi státním podnikem Povodí Moravy a obcí Troubky, týkající se spolupráce při přípravě a realizaci protipovodňové ochrany obce. Povodí Moravy, s.p. se v ní zavázalo zajistit dokumentaci pro územní rozhodnutí a obec Troubky k zajištění majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků.

Původní dokumentace k územnímu řízení (DÚR) z června roku 2011 bude celkově aktualizována. „Jednání upevnilo základy další spolupráce. Zástupci obce budou zváni na jednotlivé výrobní výbory. Společně si celou lokalitu podrobně zmapujeme a projednáme i jednotlivé připomínky obce i hospodařících subjektů. První výrobní výbor proběhne do konce listopadu,“ řekl generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Jan Hodovský a dodal: „Obec provádí veškeré kroky k řešení majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků včetně zpracování projektu v územně plánovací dokumentaci. Celá příprava po vydání územního řízení zabere přibližně dva roky.“

Cílem obou stran je zajištění financování navrženého protipovodňového opatření z programu Ministerstva zemědělství „Podpora prevence před povodněmi“. 

publikováno 15. října 2015, 15:59aktualizováno 16. října 2015, 05:59 štítky: protipovodňová opatření, PPO Troubky, smlouva o spolupráci,