Povodí Moravy prezentovalo koncepci svého rozvoje do roku 2019 ve Zlínském kraji

Celkem deset investičních akcí plánuje do konce roku 2019 Povodí Moravy, s.p. ve Zlínském kraji. Vyplývá to z koncepce, kterou představil management podniku v čele s jeho generálním ředitelem Janem Hodovským vedení Zlínského kraje. Jednání se Zlínským krajem bylo prvním z řady, které Povodí chystá. Následovat bude Olomoucký a Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina. 

„Jsem rád, že jsme se mohli potkat s vedením kraje a představit mu činnost našeho podniku, jeho vedení a především priority rozvoje do roku 2019. Koncepce rozvoje podniku, kterou nyní samosprávám prezentujeme, zahrnuje všechny naše činnosti od provozních, správy vodních děl, protikorupčního programu, veřejných zakázek až po práci se zaměstnanci nebo IT vybavení. Nejvíce však veřejnost zcela jistě zajímají investiční aktivity, a proto je jim v koncepci vyhrazena velká část. Ve Zlínském kraji plánujeme do roku 2019 deset velkých akcí předběžně za 638 milionů korun,“ řekl generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Jan Hodovský.

Mezi největší akce bude patřit rekonstrukce vodního díla v Koryčanech za 135 milionů korun, poldr v Mysločovicích, ochranné hráze v Tlumačově za 120 milionů korun nebo protipovodňové opatření na levém břehu vodního toku Brumovka v Brumově – Bylnici, Starém Městě, Uherském Brodě, Kunovicích, ve Zdounkách nebo protipovodňová opatření na Rožnovské Bečvě.

Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s Krajským úřadem Zlínského kraje, jakožto i s ostatními krajskými úřady dokončilo v závěru roku aktualizaci základních vodohospodářských dokumentů , a to plánů dílčích povodí. Tyto plány jsou od 22 . prosince 2014 zveřejněny na internetových stránkách Povodí Moravy, s.p. a krajského úřadu k seznámení veřejnosti a k připomínkování. K jejich obsahu se uskuteční na Krajském úřadu Zlínského kraje dne 12. unora 2015 pro odbornou verejnost seminář.

PM bude prezentovat koncepci svého rozvoje i v dalších třech krajích – Jihomoravském, Olomouckém a Kraji Vysočina. Cílem je navázat na dosavadní dobrou spolupráci s hejtmany. „Velká rozloha Povodí Moravy s.p. zasahující do sedmi krajů znamená také velkou rozmanitost různých problémů s vodou spojených. Setkávání se zástupci místních a územních samospráv je cesta k otevřené komunikaci, vzájemnému pochopení a pomoci v řešení problémů. Bereme obce i kraje za hlavní partnery ve zvládání rizik povodní, sucha i čistoty vod,“ dodal Hodovský.

publikováno 6. února 2015, 11:54aktualizováno 6. února 2015, 14:42 štítky: koncepce, investice, hodovský, Zlínský kraj,