Povodí Moravy uveřejnilo seznam plánovaných zadávacích řízení na rok 2016

Stejně jako v loňském roce mají dodavatelé i široká veřejnost možnost seznámit se v předstihu se záměry našeho státního podniku v této oblasti. Současně došlo též ke změně interních norem upravujících veřejné zakázky a veškerá zadávací řízení nad 200 tis. jsou nově uveřejňována na profilu zadavatele.

Pěvně věříme, že oba tyto kroky přispějí k vyšší míře transparentnosti a otevřenosti v oblasti veřejných zakázek. Cílem Povodí Moravy je, aby byly nastaveny podmínky pro zadávání veřejných zakázek takovým způsobem, který bude umožňovat soutěž co nejširšího počtu uchazečů. Tomu by měla napomoci též otevřená a transparentní komunikace s uchazeči, jak formou uveřejnění seznamu zakázek, tak například prostřednictví tzv. předběžných tržních konzultací. Právě maximální otevřenost a veřejnost informací k zadávacím řízením může zcela jistě výrazně omezit možné zvýhodnění některých dodavatelů.

http://www.pmo.cz/cz/o-podniku/prehled-pripravovanych-verejnych-zakazek/

publikováno 3. března 2016, 17:06aktualizováno 3. března 2016, 17:07 štítky: veřejné zakázky,