Povodí Moravy varuje před nebezpečnými stromy na hrázi řeky Moravy

Návštěvníky pěší stezky na hrázi řeky Moravy v Uherském Hradišti a Starém Městě ohrožují nebezpečné stromy. Na konci července zde dokonce museli zasahovat hasiči, když se jeden z těchto stromů vyvrátil a další zlomil. Povodí Moravy, s.p. si proto nechalo vypracovat odborný posudek, ze kterého vyplývá, že stav některých stromů na pěšině mezi Jarošovem a Štěpnicí je velmi špatný až havarijní a z bezpečnostních důvodů se proto budou muset některé stromy pokácet. Zhruba sedm nejnebezpečnějších stromů se musí odstranit okamžitě, o čemž již bylo informováno OŽP ORP Uherské Hradiště.

S výsledkem odborného posudku již byli seznámeni i zástupci měst a PM bude spolu s nimi hledat řešení, jak zajistit bezpečí a zdraví občanů v těchto oblíbených vycházkových zónách. PM již také osadilo místa vstupu na hráze deseti výstražnými cedulemi, které kolemjdoucí upozorňují na nebezpečí úrazu.

„Na základě havarijního stavu stromů se neprodleně bude kácet pět lip a dva ořešáky (u ZŠ v Jarošově). Potom bude na nábřeží řeky Moravy (významný krajinný prvek) následovat další kácení 47 stromů,“ konstatoval vědoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště Ing. Květoslav Fryšták. 

Na kácení bude vydáno samostatné povolení ke kácení dřevin a bude se provádět v mimovegetačním období. „Kácí se jen a výhradně to, co je nezbytně nutné a co nejde řešit jinak, třeba odborným ošetřením dřeviny,“ zdůraznil Fryšták s tím, že než budou stromy pokáceny, apeluje také uherskohradišťský odbor životního prostředí velmi důrazně na bezpečnost lidí. 

publikováno 13. srpna 2014, 13:42 štítky: Staré Město, Uherské Hradiště, kácení stromů, hráz,