Povodí Moravy znovu pomohlo vodákům uspořádat jejich každoroční vodácký víkend pod přehradou Bystřička

Každým rokem, pokud to příznivá hydrologická situace dovolí, odpouští Povodí Moravy o posledním květnovém víkendu na přání vodáků vodu z vodního díla Bystřička.

Akce se uskutečnila i letos, 30. a 31. května. Po oba víkendové dny proudilo z přehrady přes 7,0 m3/s vody tak, aby byl možný bezpečný sjezd všech lodí. Vydařilo se také počasí.

Pořadatelé TJ Sokol Bystřička a Sbor dobrovolných hasičů spolu s obcí Bystřička připravili akci ke spokojenosti všech téměř 1300 vodáků. Poděkování patří i obsluze přehrady, konkrétně hráznému Jaroslavu Lamošovi, za spolupráci s organizátory.

publikováno 1. června 2015, 12:17 štítky: vodácká akce, vodáci,