Povodňová situace 15. 4. 2023

Z pátku na sobotu dochází k postupnému ustávání srážek. Nejvyšší srážky za posledních šest hodin (situace v 8:00) spadly v oblasti Vranova (11,9 mm) a Jemnice (9,1 mm). Na zbytku povodí Moravy nepřekročily 6 mm.

V průběhu noci byly dosaženy druhé stupně povodňové aktivity na 8 místech. Během rána byl 2. SPA dosažen na Jihlavě v Bransouzích a Ptáčově, Moravské Dyji v Janově, Želetavce v Jemnici, na Oslavě pod VD Mostiště a v Nesměři a na Svratce ve Veverské Bítýšce. Na většině míst docházelo ke kulminaci.

Vodní nádrže transformují povodně, na odtocích vodohospodáři udržují neškodné průtoky. Do VD Vranov přitéká 100 m³/s, na odtoku vodohospodáři udržují 45 m³/s, přítok do VD Nové Mlýny činí 215 m³/s, na odtoku je 150 m³/s, přítok do VD Vír je 27 m³/s, na odtoku vodohospodáři udržují 12 m³/s.

Během dne by se situace měla uklidňovat.

V průběhu dne byl dosažený 3. SPA v profilu Moravská Dyje – Janov. Jedná se o mostní profil mimo zástavbu. K rozlivu vody mimo koryto řeky nedochází, v okolí není v ohrožení žádná zástavba. Situaci sledovala místně příslušná povodňová komise. Průtok v profilu kulminoval kolem poledne. 

V 16:30 v důsledku zvýšných přítoků do VD Nové Mlýny vodohospodáři navýšili odtok z vodní nádrže na 230 m³/s. V Dyji pod Novými Mlýny tak budou dosaženy 2. SPA. Zvýšený průtok využijí Lesy ČR pro povodňování lužních lesů v oboře Soutok. Toky jsou na všech místech po kulminacích. 

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 15. dubna 2023, 16:58aktualizováno 15. dubna 2023, 17:21