Představení plánů povodí odborné veřejnosti v krajích

Povodí Moravy, s.p. zahájilo dne 12. února 2015 na Krajském úřadu Zlínského kraje sérii odborných seminářů pro odbornou veřejnost, státní správu i nevládní organizace. Plány povodí jsou základní strategické dokumenty ve vodním hospodářství a ochraně vod. Jejich zpracování je metodicky sjednocené v celé Evropské unii. Obsahují v sobě jak hodnocení současného stavu, tak zejména opatření k dosažení dobrého stavu vod v celém povodí. Vedle plánů povodí jsou prezentovány návrhy plánů pro zvládání povodňových rizik.

Po setkání ve Zlíně budou navazovat podobné akce i v dalších krajských městech.

„Odborné semináře budou pokračovat 17. února 2015 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, 25. února 2015 na Krajském úřadě Olomouckého kraje. U dalších krajů budou prezentace ve spolupráci s dalšími podniky Povodí. Společně se státním podnikem Povodí Labe dne 4. března 2015 na Krajském úřadu Pardubického kraje, společně se státními podniky Povodí Vltavy a Povodí Labe dne 10. března 2015 na Krajském úřadu Kraje Vysočina a poslední bude 12. března 2015 na Krajském úřadu Jihočeského kraje – a to společně se státním podnikem Povodí Vltavy,“ sdělil ředitel pro správu povodí státního podniku Povodí Moravy Antonín Tůma.

Plány povodí jsou v ČR zpracovány v podobě „plánů dílčích povodí“ a „národních plánů povodí“. Partnery pro zpracování plánů dílčích povodí jsou podnikům Povodí krajské úřady, národní plány povodí zpracovávají Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí. Plány byly dokončeny v loňském roce a od 22. prosince 2014 tyto dokumenty zpřístupněny k připomínkám uživatelů vody a veřejnosti.

„Komu na místní i regionální úrovni není lhostejné, jak zanecháme vodní zdroje dalším generacím a co uděláme pro jejich zlepšení i pro ochranu před riziky povodí a sucha, měl by se do připomínkování těchto dokumentů zapojit,“ doplnil generální ředitel státního podniku Povodí Moravy Jan Hodovský.

Povodí Moravy, s.p. je na základě odst. 13, § 24 vodního zákona pořizovatelem dvou plánů dílčích povodí a to Plánu dílčího povodí Dyje http://pop.pmo.cz/cz/stranka/dyje/ a Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu http://pop.pmo.cz/cz/stranka/morava/

publikováno 14. února 2015, 22:00 štítky: plány povodí, seminář, Zlínský kraj,