Setkání vodohospodářů Povodí Moravy a Slovenského vodohospodárského podniku

2. června 2016 se uskutečnilo setkání pracovníků Povodí Moravy, s.p. a Slovenského vodohospodárského podniku, š.p., kteří se věnují problematice hraničních vod. Akce se účastnil ředitel závodu Střední Morava Ing. Pavel Cenek a technický náměstek odštěpného závodu Bratislava Ing. Marián Supek mladší. Cílem setkání byla výměna informací o současném stavu Baťova kanálu a rozšíření plavby na Baťově kanále prodloužením plavební cesty od přístaviště Skalica tokem Radějovky do řeky Moravy a do Hodonína, které se v současné době projekčně připravuje. Současně si slovenští kolegové prohlédli edukační loď Jan Amos a zúčastnili se plavby po Baťově kanálu v úseku od přístaviště v Petrově do přístavu Skalica, včetně prohlídky výklopníku na této trase.

Slovenští kolegové přivítali tuto možnost prohlídky části Baťova kanálu přímo z paluby lodi a zdůraznili přínos těchto pravidelných setkání pro rozvoj vzájemné spolupráce a porozumění potřebám obou spolupracujících stran.

FOND MIKROPROJEKTŮ

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 6. června 2016, 13:56aktualizováno 15. června 2016, 12:08