Toky v horních povodích jsou na poklesu

Od úterý přecházela přes naše území fronta s vydatným deštěm. V reakci na tyto srážky došlo na vodních tocích v zasažených oblastech k prudkým vzestupům hladin s dosažením stupňů povodňové aktivity. 

Srážková činnost během noci postupně ustala. V současnosti na území povodí Moravy a Dyje již neprší. Za posledních 6 hod bylo naměřeno nejvíce srážek ve stanicích Karolinka 7,7 mm, Valašská Senice 5,2 mm, Horní Bečva 5,0 mm.

Spolu s ustávajícím deštěm horní toky postupně kulminovaly. Vzhledem k velké nasycenosti docházelo vlivem i slabších srážek k vzestupu hladin. Průtoky v nejvíce zasažených oblastech na horním toku Bečvy, v horním povodí Svratky a Moravy jsou již na poklesu, případně vyrovnané. Vlivem dotoku je stále na mírném vzestupu Morava a Svratka v dolních částech toku.

Aktuálně jsou na více místech dosaženy (celkově 8×) 3. SPA – Morava, Třebůvka, Bečva, Romže, Svratka. 2. SPA je dosažen celkově na 21 profilech – Morava, Třebůvka, Jevíčka, Rožnovská Bečva, Bystřička, Stanovnice, Romže, Hloučela, Svratka, Svitava, Bělá, Dyje.

Hladiny na většině nádrží stoupají, případně jsou setrvalé. Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace. Nádrže transformují povodňové průtoky. Odtoky byly zvýšeny téměř ze všech nádrží.

VD Vír, VD Vranov a VD Letovice zachytávají povodňové průtoky. Po opadnutí povodňových průtoků ve Svratce, Dyji a Svitavě budou odtoky z těchto nádrží zvyšovány, aby došlo k uvolnění ochranných prostor nádrží, pro případ zachycení zvýšených průtoků v případě dalších srážek. Na VD Nové Mlýny jsme zvýšili odtok, abychom uvolnili ochranné prostory nádrže, které budou následně připravené zachytit a transformovat očekávané povodňové průtoky ze Svratky, Jihlavy a Dyje. V Dyji pod Novými Mlýny jsou proto řízené neškodné odtoky s dosažením i 2. SPA, které nezpůsobují povodňové škody. O zvýšení odtoku byly informovány dotčené obce a povodňové orgány.

Na jižní Moravě ve Strážnici a níže po toku naši technici sledují hladinu vody v korytě Moravy. V případě pokračujících srážek a výrazného nárůstu průtoků budeme připravení pustit stavidlovými objekty vodu do obory Soutok tak, aby došlo k odlehčení průtoků v Moravě.

Dnešek by měl být již beze srážek. Bude tak pokračovat pokles průtoků, na dolních tocích pak kulminace a následný pokles průtoků. V pátek odpoledne lze očekávat další srážky od východu. V zasažených oblastech tak předpokládáme opětovné vzestupy hladin. 

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 15. října 2020, 08:47