Vedoucí úseku generálního ředitele je Kateřina Sedláčková

Do funkce vedoucí úseku generálního ředitele jmenoval generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák dosavadní vedoucí právního útvaru Mgr. Kateřinu Sedláčkovou. „Mgr. Sedláčková má dostatek zkušeností a všechny předpoklady ke správnému vedení úseku generálního ředitele, jehož řízením byla až doposud pověřena. Přeji ji ve funkci hodně pracovních úspěchů, radost z práce a úspěšný pracovní tým, který jí bude při práci oporou,“ říká generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. 

Kateřina Sedláčková vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde získala titul magistra práv. Do podniku PM nastoupila jako právník finančního úseku v roce 2007. Od konce téhož roku zastávala v podniku PM funkci vedoucí majetkoprávního útvaru, v letech 2010 – 2013 vykonávala funkci vedoucí úseku generálního ředitele, z niž po personální výměně generálního ředitele odešla a v podniku zůstala působit na pozici vedoucí právního útvaru. Úsek generálního ředitele vedla na základě pověření od ledna loňského roku. „Ráda bych ve své funkci pokračovala v dořešení již započatých majetkoprávních vypořádání staveb vodních děl, zaměřila se na poskytování metodické pomoci ostatním organizačním jednotkám a dořešila implementaci systému ochrany osobních údajů dle Nařízení EU známé pod zkratkou GDPR,“ shrnuje své priority Sedláčková. Do kompetencí vedoucí úseku generálního ředitele přímo spadají útvary: právní, mezd a BOZP, vzdělávání a péče o zaměstnance, vnějších vztahů a marketingu.

Výběrové řízení na pozici vedoucí úseku generálního ředitele vyhlásilo Povodí Moravy 16. 11. 2017. Zájem o pozici projevilo celkem 36 uchazečů, ze kterých všechny podmínky výběrového řízení splnilo šest osob. Pracovní pohovory se potom konaly ve dvou kolech, a to 5. a 12. ledna 2018. Povodí Moravy, s.p. klade důraz na otevřené a transparentní obsazování managerských pozic státního podniku.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 6. dubna 2018, 08:09aktualizováno 6. dubna 2018, 08:12 štítky: management, Kateřina Sedláčková, Sedláčková,