Vodohospodáři odklízejí naplaveniny z Brněnské přehrady

Pracovníci Povodí Moravy, s. p. odklízejí množství naplaveného materiálu z hladiny Brněnské přehrady. Přibližně sto tun odpadu (převážně větve, odpadky, pet lahve) do přehrady přinesly zvýšené průtoky v tocích v průběhu zimy.

Naplaveniny se držely u hráze přehrady, odkud je vodohospodáři vytahovali pomocí těžké techniky. Další naplaveniny byly roztroušeny po přehradě, držely se v zátokách, nebo plavaly po hladině. Ty pracovníci Povodí odklízeli ručně. Pokud to bude potřeba, budou práce pokračovat i v dalších dnech.

Zaměstnanci Pvodí Moravy, s. p. s pomocí bagrů a jeřábů spláví odebírají z vodní hladiny a nakládají na nákladní auta. Následuje proces usušení a roztřídění materiálu na plasty, dřevo a další, po kterém je možné vytěžené spláví ekologicky zlikvidovat. Průběh těžby závisí na počasí a směru větru, nelze proto předem plánovat.

V loňském roce bylo množství odklizeného materiálu kvůli povodnovým událostem rekordní a v průběhu celého roku vodohospodáři odtežili z nádrže a jejího okolí více než 500 tun splaveného materiálu. Některé druhy splaveného materiálu mají nepříznivý vliv na kvalitu vody v nádržích. Vedle přírodního materiálu se totiž do řek v době zvýšených průtoků mohou dostat i různé předměty a materiály např. z načerno založených skládek. 

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 15. dubna 2021, 07:19