Výstava představí zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy

Co ukrývají pod hladinou nejvýznamnější jihomoravské vodohospodářské lokality? Na tuto otázku odpoví výstava Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy. Ta odhalí tajemství vodních nádrží ve správě Povodí Moravy, s.p.: Nových Mlýnů, Vranova a Brněnské přehrady. Výstava se koná od 2. května do 30. června 2016 v Moravském zemském archivu v Brně, veřejnosti bude přístupná ve všední dny i během víkendů od 9 do 17 hodin.

Výstava je rozčleněna do dvou základních celků, zaměřených na kulturní a přírodní dědictví. V každém celku jsou zařazena dílčí témata z různých oborů, tak aby celková studie komplexně popsala jak historický vývoj regionu v prostředí střední Evropy, tak vývoj krajiny a změny přírodního prostředí v souvislosti s budováním vodních děl.

 Výstava má za cíl hodnotit historickou, sociálně-kulturní a ekologickou kontinuitu území pozměněnou vodohospodářskými úpravami. Podstatou bude porovnání stavu společnosti, kultury, krajiny, vodních toků, vodních ploch a jejich využívání, biotopů a dalších složek utvářejících kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy, před a po zatopení při výstavbě vodních nádrží.

Akci pořádá Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Povodí Moravy, s.p. je partnerem výstavy.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 25. dubna 2016, 15:34aktualizováno 5. května 2016, 11:35 štítky: VÚV,