Výstavba přehrady u Čučic a údržba řek – to byla hlavní témata dalšího setkání PM se starosty

Dvě desítky starostů z okolí Náměště nad Oslavou a Znojemska přijaly pozvání státního podniku Povodí Moravy na další společné jednání, které se tentokrát zaměřilo na údržbu vodních toků a výstavbu přehrady u Čučic.

Vodohospodáři prezentovali starostům problémy s péčí o vodní toky a vodní nádrže, zejména opakované těžení nánosů z jejich koryt. Hlavní příčinou je rozsáhlá eroze půdy, která je způsobená častým nezodpovědným chováním subjektů obhospodařujících zemědělské pozemky. Zvyšují se tím rizika povodní na malých tocích a zaplavování obcí vodou a bahnem z polí nad zástavbou. Někteří starostové také nabídli spolupráci při sečení břehů řek v okolí jejich obce, na které Povodí Moravy nemá dostatečné prostředky.

„Zástupce obcí a měst z okolí Čučic zajímal také náš záměr vybudovat víceúčelovou nádrž, která by v období sucha byla schopna pokrýt rozsáhlé potřeby pro krytí rizik vodního díla Dalešice pro chlazení jaderné elektrárny Dukovany,“ doplnil generální ředitel státního podniku Povodí Moravy Jan Hodovský.

Právě Čučice na řece Oslavě patří mezi pět lokalit, které Povodí Moravy analyzuje pro budoucí výstavbu vodních nádrží. „V současné době zpracováváme studii proveditelnosti a teprve ta ukáže, jak a zda vůbec je reálné o nádrži u Čučic uvažovat,“ uzavřel Hodovský. 

publikováno 14. října 2015, 07:54aktualizováno 14. října 2015, 07:58 štítky: setkání se starosty, závod Dyje, VD Čučice, údržba břehových porostů,