Zesílení srážek oddálilo kulminace vodních toků

Od včerejška přechází přes naše území fronta s vydatným deštěm. V reakci na tyto srážky došlo na vodních tocích v zasažených oblastech k prudkým vzestupům hladin s dosažením stupňů povodňové aktivity. 

Vlivem srážek dochází k nárůstům průtoků na vodních tocích. Aktuálně (16:30 hod) jsou na třinácti místech dosažené 3. SPA (Morava ve Strážnici, Velička ve Strážnici, Bečva v Teplicích a Dluhonicích, Moštěnka ve stanici Prusy, Třebůvka ve stanicích Mezihoří, Hraničky, Loštice, Bělá na přítoku a odtoku z VD Boskovice, Jevíčka v Chornici, Svratka v Dalečíně a Luhačovický potok v Polichně. 2. SPA je dosažen celkově na 35 profilech – Svratka, Křetínka, Třebůvka, Vratíkovský potok, Bečva, Litava, Bystřička, Rožnovská Bečva, Ústí, Stanovnice, Luhačovický potok, Morava, Olšava.

K rozlivům dochází převážně mimo zastavěná území, voda se dostává do inundací. Během dnešního dne ale došlo k zaplavení komunikace a hřiště v obci Ústí na Hranicku, zatopení komunikace mezi Vsetínem a Valašským Meziříčí. V povodí Bečvy (Hranicko, Přerovsko, Lipnicko) dochází k čerpání vody ze sklepů a odstraňování spadlých stromů. Pomístní rozlivy jsou hlášeny v povodí Svitavy (Hradec nad Svitavou, Březová, Doubravice nad Svitavou, Skalice a Lhota Rapotina, dále ve Sloupu na Punkvě). V obci Doubravice nad Svitavou naši technici společně s hasiči odstraňovali zátaras v korytě řeky Svitavy. 

Během poledne docházelo ve východní části našeho území ke slábnutí srážkové činnosti, která však během odpoledne postupně opět sílila. Zesílení srážek oddálilo kulminace některých vodních toků (Vsetínská a Rožnovská Bečva, Třebůvka, Dřevnice, Olšava). Jejich kulminace se tak očekává během dnešního večera v závislosti na ustávání srážek. Morava ve Strážnici, kde je aktuálně 3. SPA, bude dle předpovědi ČHMÚ kulminovat v průběhu noci na čtvrtek. 

Podle předpovědi se mají i během dne na části našeho území vyskytovat srážky, proto lze v těchto oblastech očekávat další nárůsty průtoků s dosažením 2. SPA i 3. SPA, SPA včetně 3. SPA budou dosaženy také vlivem dotoku do nižších částí povodí.

Na místech, kde jsou vodní nádrže, došlo k zachycení povodňových průtoků v nádržích. Nádrže se v současnosti plní. Manipulace jsou řízené tak, aby nedocházelo k souběhu povodňových průtoků na přítocích. Průchod povodní zmírňuje VD Bystřička v povodí Bečvy, VD Vír transformuje povodeň na Svratce a zabraňuje souběhu průtoků na přítocích do Svratky. Předpokládá se navýšení odtoku z VD Brno. Na VD Nové Mlýny budeme zvyšovat odtok, abychom uvolnili ochranné prostory nádrže, které budou následně připravené zachytit a transformovat očekávané povodňové průtoky ze Svratky a Jihlavy. V Dyji pod Novými Mlýny proto budou řízeně dosaženy 2. SPA, které budou hlídány tak, aby nezpůsobily povodňové škody. O zvýšení odtoku byly informovány dotčené obce a povodňové orgány.

Povodí Moravy, s. p. monitoruje situaci i v terénu v zasažených oblastech, těžká technika je připravená případně zasáhnout. Situace se bude vyvíjet v závislosti na přechodu dešťových srážek.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 14. října 2020, 16:51