Morava, Napajedla 175,620-76,138, oprava nátrží

Název stavby

Morava, Napajedla 175,620-76,138, oprava
nátrží

Stručný popis  Jedná se o opravu jednotlivých břehových
natrží v řkm 175,620-176,138 (mezi silničním
a železničním mostem) lomovým kamenem.

Předpokládaná doba  výstavby červen 2016 až srpen 2016

Náklady stavby  2,33 mil. Kč bez DPH

Zdroj financování  vlastní zdroje

Místo stavby  Morava Napajedla
publikováno 19. září 2016, 13:05