Tiskové zprávy

ilustrace

Nová základna Vodní záchranné služby ČČK prohloubí spolupráci...

V pondělí 24. července proběhne slavnostní otevření základny Vodní záchranné služby v Pasohlávkách. Nová základna poskytne...

19. 7. 2023
ilustrace

Moravští a slovenští vodohospodáři podepsali memorandum a společně...

Povodí Moravy a Slovenský vodohospodářský podnik podepsali memorandum o vzájemné spolupráci. Vodohospodáři chtějí společně...

13. 7. 2023
ilustrace

Hrozí dlouhotrvající sucho

Průtoky neovlivněných (nenadlepšovaných dotací vody z přehrad) toků v povodí Moravy se pohybují výrazně pod hodnotou...

11. 7. 2023
ilustrace

Výstavba přírodě blízkých protipovodňových opatření v Olomouci se...

Další významný krok k ochraně Olomouce před povodněmi se blíží. Připravena je IV. A etapa protipovodňových opatření, která...

4. 7. 2023
ilustrace

Povodí Moravy odtěžilo ze dna letovické přehrady více než 70 tisíc...

Druhým rokem pokračuje rozsáhlá rekonstrukce vodní nádrže Letovice. Práce zajistí nejen zlepšení protipovodňové funkce...

27. 6. 2023
ilustrace

Průtoky v řekách v povodí Moravy klesají, nádrže nadlepšují průtoky

V polovině června dochází na většině vodních toků v povodí Moravy k poklesu hladin. Průtoky v řekách se v uplynulém týdnu...

16. 6. 2023
ilustrace

Olomoucký kraj, obec Troubky a Povodí Moravy společně zahájily...

Olomoucký kraj, Povodí Moravy a obec Troubky podepsaly memorandum o spolupráci při realizaci protipovodňových opatření...

9. 6. 2023
ilustrace

Povodí Moravy dokončilo výstavbu protipovodňových opatření Přerova

Povodí Moravy dokončilo další etapu protipovodňových opatření Přerova. Stavba protipovodňových zdí probíhala na několika...

9. 6. 2023
ilustrace

Povodí Moravy zahájilo práce na obnově vodní nádrže Gramanec

Povodí Moravy zahájilo opravy vodní nádrže Gramanec na Uherskohradišťsku. Práce povedou k obnovení všech funkcí nádrže...

24. 5. 2023
ilustrace

Průtoky v řekách se pohybují v širokém rozmezí 20 až 130 % normálu

Pokles průtoků a na řadě míst podnormální vodnosti, tak vypadá situace v celém povodí Moravy v první polovině května....

11. 5. 2023