Tiskové zprávy

ilustrace

Povodí Moravy připravuje Baťův kanál na zahájení hlavní plavební...

Povodí Moravy dokončuje přípravy Baťova kanálu na zahájení hlavní plavební sezóny. Opravy břehového opevnění mezi jezem...

13. 4. 2023
ilustrace

Rekonstrukce záchytné nádrže v Koryčanech zvýší úroveň ochrany...

Povodí Moravy provádí rekonstrukci záchytné nádrže na přítoku do vodárenské nádrže Koryčany. Práce přispějí ke zlepšení...

5. 4. 2023
ilustrace

Protipovodňová ochrana Olomouce získala ocenění Vodohospodářská...

Protipovodňová opatření města Olomouce (II. B etapa) se stala Vodohospodářskou stavbou za rok 2022. Ocenění převzal...

22. 3. 2023
ilustrace

Den otevřených dveří na nádržích Brno, Bystřička, Koryčany,...

U příležitosti Světového dne vody uspořádá Povodí Moravy, s. p. den otevřených dveří na přehradách Bystřička, Slušovice,...

17. 3. 2023
ilustrace

Úhyn ryb v jezu Bulharech způsobily znečištěné povrchové vody

Biologické centrum Akademie věd ČR prezentovalo možné příčiny vyčerpání kyslíku a následného úhynu ryb v nadjezí jezu...

10. 3. 2023
ilustrace

Lužní lesy na Soutoku zaplaví voda z Nových Mlýnů

Mimořádné zaplavování lužních lesů v oblasti Soutoku zahájí ve středu 1. března dopoledne Povodí Moravy s Lesy České...

28. 2. 2023
ilustrace

Salmův jez v Blansku je nově opravený

Povodí Moravy, s.p. dokončilo opravu Salmova jezu na řece Svitavě v Blansku. Během půlročních prací byly opraveny betonové...

21. 2. 2023
ilustrace

Povodí Moravy zahájilo předprojektovou přípravu vodního díla...

Povodí Moravy pokračuje v přípravě protipovodňové ochrany Pobečví. V současnosti zahajuje průzkumné a projekční práce...

9. 2. 2023
ilustrace

Povodí Moravy pokračuje v opravách Baťova kanálu mezi Valchou...

Povodí Moravy v letošním roce provádí opravy opevnění dalšího úseku Baťova kanálu. Správce Baťova kanálu letos pokračuje...

27. 1. 2023
ilustrace

Povodí Moravy těží sedimenty na konci vzdutí brněnské přehrady

Brněnská přehrada má na zimu sníženou vodní hladinu na zimní úroveň. Snížené hladiny využilo Povodí Moravy k těžbě sedimentů...

19. 1. 2023