Tiskové zprávy

ilustrace

Úhyn ryb v jezu Bulharech způsobily znečištěné povrchové vody

Biologické centrum Akademie věd ČR prezentovalo možné příčiny vyčerpání kyslíku a následného úhynu ryb v nadjezí jezu...

10. 3. 2023
ilustrace

Lužní lesy na Soutoku zaplaví voda z Nových Mlýnů

Mimořádné zaplavování lužních lesů v oblasti Soutoku zahájí ve středu 1. března dopoledne Povodí Moravy s Lesy České...

28. 2. 2023
ilustrace

Salmův jez v Blansku je nově opravený

Povodí Moravy, s.p. dokončilo opravu Salmova jezu na řece Svitavě v Blansku. Během půlročních prací byly opraveny betonové...

21. 2. 2023
ilustrace

Povodí Moravy zahájilo předprojektovou přípravu vodního díla...

Povodí Moravy pokračuje v přípravě protipovodňové ochrany Pobečví. V současnosti zahajuje průzkumné a projekční práce...

9. 2. 2023
ilustrace

Povodí Moravy pokračuje v opravách Baťova kanálu mezi Valchou...

Povodí Moravy v letošním roce provádí opravy opevnění dalšího úseku Baťova kanálu. Správce Baťova kanálu letos pokračuje...

27. 1. 2023
ilustrace

Povodí Moravy těží sedimenty na konci vzdutí brněnské přehrady

Brněnská přehrada má na zimu sníženou vodní hladinu na zimní úroveň. Snížené hladiny využilo Povodí Moravy k těžbě sedimentů...

19. 1. 2023
ilustrace

Povodí Moravy staví v Herálci přírodě blízká protipovodňová...

Obec Herálec se brzy dočká lepší ochrany před povodněmi. Povodí Moravy v obci staví protipovodňová opatření, v rámci kterých...

11. 1. 2023
ilustrace

Protipovodňová ochrana Hranic chrání před povodněmi a přibližuje...

Povodí Moravy, s. p. dokončilo výstavbu protipovodňových opatření v Hranicích na ulici Kropáčova a podél sadů Čs. legií....

9. 12. 2022
ilustrace

K udržení dobré kvality vody v Plumlovské nádrži pomohla finanční...

Částkou téměř 300 tisíc korun přispěl Olomoucký kraj a šest obcí v okolí Plumlovské přehrady ke zlepšení kvality vody v této...

1. 12. 2022
ilustrace

Kyjovka u Moravské Nové Vsi získala nové meandry a tůně

Povodí Moravy provádí revitalizaci Kyjovky u Moravské Nové Vsi. Z napřímeného regulovaného koryta vodního toku vodohospodáři...

28. 11. 2022