Desetina stanic na vodních tocích hlásí sucho

I po intenzivních lokálních bouřkách v minulých týdnech převažují na vodních tocích v různých částech povodí Moravy podprůměrné hodnoty průtoků. Moravou ve strážnici neprotéká ani polovina červencového normálu. Čtvrtina měrných profilů je pod 25 % dlouhodobého měsíčního průtoku. Situaci na některých tocích zachraňují vodní nádrže.

V průběhu týdne převládal na většině míst vlivem absence srážek setrvalý stav až pokles hladin. Průměrné týdenní průtoky zůstaly v poměrně širokém rozmezí 15 až 105 % červencového průměru, přičemž asi čtvrtina profilů měla průtok pod hranicí 25 % dlouhodobého měsíčního průtoku. 

Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici odtékalo průměrně 21,4 m3 vody za sekundu, což je 40 % normálu a Dyjí v Ladné 18,1 m3/s tedy 61 %. Svitavou v Bílovicích nad Svitavou teče 56 % dlouhodobého měsíčního průtoku, Jihlavou v Ivančicích 60 %, Moravou v Olomouci 54 %, Bečva má v Dluhonicích 37 %, Dřevnice ve Zlíně pouze 18 %. Menší vodní toky se dokonce dostaly na hranici sucha. Je to například Želetavka ve Vysočanech, Jevišovka v Jevišovicích na přítoku do nádrže, Oslava v Náměšti nad Oslavou, Rokytná v Moravském Krumlově, Malá Haná na přítoku do nádrže, Olešnice v Kokorách nebo Moravská Sázava v Lupěném. 

„Díky opatřením, která jsme začali provádět už v minulém roce, jsou zásoby vody na většině vodních nádrží větší, než tomu bylo v loňském roce. Pomohly nám také sice krátké, ale velmi intenzivní deště, které se nám na některých nádržích podařilo zachytit. Přesto během uplynulých dvou týdnů nadlepšily naše přehrady stav v řekách o 5,5 mil m3 vody více, než do nich přiteklo,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Nejvíce pomáhají v povodí Dyje vodní nádrže Vranov (2 mil m3), Dalešice (2,9 mil m3) a Vír (500 tis m3). 

Na všech vodních dílech jsou zajišťovány odtoky a odběry dle platných manipulačních řádů, případně mimořádných manipulací. Zároveň dochází k zabezpečování průtoků v tocích pod nádržemi a odběrů pro vodárenské účely dalších povolených odběrů. V závislosti na přítocích jsou operativně upravovány odtoky. Na VD Koryčany a VD Boskovice platí mimořádné manipulace z důvodu oprav. Hladiny na těchto nádržích jsou uměle sníženy. Ostatní nádrže mají plné nebo téměř plné zásobní prostory. Výjimkou je VD Opatovice, kde probíhá plnění nádrže po ukončené rekonstrukci.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 4. července 2019, 07:23 štítky: sucho, hydrologická situace,