Hladiny řek klesají, vodní nádrže se plní

Přívalové deště v neděli způsobily na mnoha místech lokální zaplavení, především sklepů, garáží. Bylo odstraňováno velké množství spadlých stromů. Hladiny rozvodněných vodních toků na většině míst klesají. Vodní nádrže transformují povodňové průtoky a dochází k jejich plnění. 

Voda ze sklepů byla čerpána na Hodonínsku nebo v Brně – Žebětíně. V Rudolticích byly hlášeny problémy s přívalovým deštěm na Lukávce, zde byly zasaženy zahrady a louky, dále v Lanškrouně byla zcela plná koryta potoků Třešňovský a Ostrovský. Na Bobrůvce byl dosažen v profilu Skryje 2. SPA s kulminací ve 22:00 na hodnotě 30,3 m3/s (Q2) a 1. SPA v profilu Dolní Loučky, Dalečín, Veverská Bítýška a řízeně na odtoku z nádrže Brno. Od večera docházelo ke kulminacím a postupnému poklesu hladin vodních toků. 

Během noci z neděle na pondělí se vlivem přecházející fronty od severu poklesy pozastavily a došlo k opětovným nárůstům průtoků. Ve stanici Skryje na Bobrůvce byl opět krátkodobě dosažen 2. SPA. V současné době dochází na většině toků k poklesům, vlivem dotoku některé toky kulminují, případně stagnují v dolních úsecích toků.

Na území ve správě Povodí Moravy, s. p. jsou aktuálně dosaženy pouze 1. stupně povodňové aktivity v profilech Skryje, Dolní Loučky na Bobrůvce, na Svratce v Dalečíně, ve Veverské Bitýšce a řízenou manipulací na odtoku z VD Brno. Během noci nebyly hlášeny žádné mimořádné situace. Území povodí je po víkendových srážkách silně nasycené, především na Vysočině, Beskydech a Jeseníkách. V případě deště je možno v těchto územích očekávat rychlou odezvu v menších vodních tocích.  

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace. Ve volných prostorech vodních nádrží transformujeme povodňové průtoky, výrazným způsobem snižujeme riziko povodní pod vodními nádržemi a zvýšenými přítoky plníme nádrže. Během víkendu byly postupně zvyšovány odtoky z nádrží Mostiště, Vír, Brno a Nové Mlýny. Např. VD Vír má v současnosti plný zásobní prostor a zvýšené průtoky jsou zachytávány v ovladatelném retenčním prostoru, VD Vranov se díky zvýšeným průtokům plní, aktuálně se blíží 85 % naplněnosti zásobního objemu. V současné době jsou na většině nádrží retenční prostory volné a v případě potřeby připravené zachytit další povodňové průtoky. 

Území povodí je po víkendových srážkách silně nasycené, především na Vysočině, Beskydech a Jeseníkách. V případě deště je možno v těchto územích očekávat rychlou odezvu v menších vodních tocích. V současné době dochází na většině toků k poklesům, vlivem dotoku některé toky kulminují, případně stagnují v dolních úsecích toků. Podle aktuálních předpovědí se během dne mají bouřky vyskytovat v následujících hodinách především v jižní a jihozápadní části území, srážky budou pak postupně slábnout a to i v následujících dnech. 

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 15. června 2020, 12:09