Informační zpráva o aktuální hydrologické situaci v povodí řeky Moravy dne 1.7.2011 – 13:00 hod.

Po včerejších vydatných srážkách spojených místy s intenzivní bouřkovou činností, které zasáhly nejvíce území Zlínského kraje v oblastech Beskyd, Hostýnských a Vizovických vrchů a způsobily prudké vzestupy hladin – na některých menších vodních tocích s překročením 3. stupňů povodňové aktivity a místy i vybředením vody z koryta toků, dochází v současné době vlivem slábnutí srážkové činnost k postupnému poklesu hladin a uklidňování povodňové situace i v nejvíce zasažených povodích toků Rusava, Dřevnice Trnávka, Lutonínka, Bystřička. V důsledku dotoku z horních částí povodí jsou v současné době ještě zaznamenávány vzestupy hladin na větších tocích (Bečva v Dluhonicích, Morava v Kroměříži) bez dosažení stupňů povodňové aktivity. V průběhu dnešního dne a noci na zítřek očekáváme i na těchto tocích kulminace průtoků a následně jejich pokles.

Na vodních nádržích v postižených oblastech (Karolinka Bystřička, Slušovice), byly uvolněny dostatečné prostory pro zachycení podstatného objemu zvýšených průtoků a snížení (transformaci) kulminací. Řízenou manipulací na těchto přehradách jsou uvolněné prostory nadále udržovány pro zachycení zvýšených průtoků z možné následné srážkové činnosti.

Vzhledem ke značné nasycenosti povodí v zasažených územích nelze v případě dalšího výskytu srážkové činnosti vyloučit v následujících dnech opětovné výraznější vzestupy hladin, především na menších vodních tocích, a to i s dosažením až 3.stupňů povodňové aktivity. Na větších vodních tocích by se zvýšení průtoků projevilo vlivem dotoku později, zde však v nejbližších dnech vnik vážnější povodňové situace nepředpokládáme.

Doporučujeme nadále věnovat zvýšenou pozornost aktuální předpovědi počasí ČHMÚ, v případě výskytu srážek sledování stavů na vodních tocích, zejména ve výše uvedených postižených oblastech.

Kulminace na tocích v postižených oblastech ve vybraných profilech:

Vodní tok

Profil

(název stanice)

Vodní stav (cm) Průtok

(m3.s-1)

Čas kulminace Dosažený stupeň

SPA

PřekročeníN-letých vod dle hydrolog. podkladů Limit prodosažení SPA v (cm)
I. II. III.
Dřevnice Slušovice-Kašava 110 8,1 30.6.201122:00 I. 80 130 170
Bystřička Nad přehradou 61 13,9 1.7.20112:30 II. 30 50 80
Dřevnice Zlín 248 115 1.7.20110:00 II. >Q2 170 200 260
Lutonínka Vizovice 240 67 30.6.201121:40 III. >Q20 80 110 140
Rusava Chomýž 220 41,7 30.6.201117:00 III. Q100 85 110 130

Přehled o srážkových úhrnech ve vybraných lokalitách za uplynulých 24 hodin

Lokalita Úhrn srážek / 24 hod Úhrn srážek za poslední hod (1100 – 1200)
VD Horní Bečva 65 mm 0,5 mm
Valašské Meziříčí 76 mm 0,2 mm
VD Karolinka 41 mm 0,1 mm
VD Bystřička 71 mm 0,3 mm
Vizovice 80 mm 6,8 mm
VD Luhačovice 47 mm 0,8 mm
VD Bojkovice 59 mm 1,3 mm
Uherský Brod 51 mm 1,8 mm

Vypracovali: Radomír Prudek, Ing. Tomáš Kříž

vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.

publikováno 1. července 2011, 13:53aktualizováno 14. ledna 2012, 15:39 štítky: povodně, situace, Karolinka, Bystřička, Slušovice,