Jez v Hranicích je po rekonstrukci a výstavbě rybího přechodu opět napuštěný

Povodí Moravy dokončilo rekonstrukci jezu v Hranicích. Společně s rekonstrukcí jezu proběhla také výstavba rybího přechodu. Ihned po dokončení prací a převzetí díla začalo Povodí Moravy jez napouštět. Práce odstartovaly v březnu 2020 a byly dokončeny v původně plánovaném termínu. 

Práce na rekonstrukci jezu v Hranicích byly v závěru loňského roku dokončeny. Jez je osazený novými technologiemi, v současnosti jsou již všechny hlavní stavební práce hotové. „V průběhu prosince proběhly dokončovací práce na technologiích i elektroinstalacích a podkladních vrstvách obslužných komunikací, byla dokončena rekonstrukce funkčních částí jezu a předání díla. Na konci loňského roku jsme ukončili srážku a jez začali napouštět. Díky zvýšeným průtokům je jezová zdrž v současnosti napuštěná,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Stavební práce spočívaly především v rozšíření jezu o jedno jezové pole a rozšíření koryta nad i pod jezem. Současně s tím vzniknul na levém břehu téměř 150 m dlouhý rybí přechod. Rekonstrukce tak vedla k dílčímu zlepšení protipovodňové ochrany podél koryta Bečvy v Hranicích ještě před výstavbou vodního díla Skalička, které tvoří klíčový prvek při ochraně Pobečví před povodněmi, a dokončením protipovodňových zdí na ulici Kropáčova v Hranicích. Realizovaná protipovodňová opatření společně s rozšířeným jezem ochrání město Hranice až na úroveň padesátileté povodně. Pro ochranu obyvatel před povodněmi až na úroveň povodně z roku 1997 je proto klíčová výstavba VD Skalička.

Při rekonstrukci jezu došlo nejdříve k demolici levobřežních zdí, přestavbě levobřežního pilíře na říční a výstavbě nového třetího jezového pole, včetně nového levobřežního pilíře, levobřežních zdí, přelivné plochy, vývaru a přemostění. Úměrně k rozšíření jezu došlo k rozšíření koryta řeky v nadjezí i podjezí. „Původní dvoupolový jez měl průtočnou šířku 32 metrů. Rekonstrukcí jsme ho rozšířili o dalších 16 m. Tím bude za povodní docházet ke snížení hladin Bečvy v intravilánu města, což sníží požadavky na výšku protipovodňových zdí a hrází, jejichž výstavba probíhá nad silničním mostem. Protipovodňový efekt rozšíření jezu se nejvýrazněji projeví v úseku mezi jezem a silničním mostem, kde dochází k souběhu průtoků z Ludiny a Veličky. Rozšíření jezu navíc vyřeší problematický odchod ledů v době jarního tání,“ vysvětluje Gargulák.

Rekonstrukce jezu výrazně zlepšila migraci vodních živočichů. Současně s rozšířením jezu o jedno jezové pole totiž vzniknul na levém břehu rybí přechod, který je dlouhý 147,9 m a ve dně široký 3 m. Při těchto parametrech konstrukce umožní migraci velmi širokému spektru vodních živočichů v řece Bečvě.

Stavbu v průběhu roku 2020 zasáhly dvě povodně. V létě i na podzim byly na Bečvě v Hranicích dosaženy třetí stupně povodňové aktivity, což vedlo k zatopení stavby. Aktivovány proto byly povodňové plány. Díky tomu povodně prošly stavbou aniž by způsobily výrazné škody a to jak na stavbě, tak v okolí stavby. I přes zdržení v důsledku povodní byl jez uvedený do provozu v původně avizovaném termínu. Některé práce, jako jsou např. povrchy obslužných komunikací, které však nemají na provoz a fungování jezu a rybího přechodu vliv, budou dokončeny na jaře 2022. Z tohoto důvodu bude i přístup pro veřejnost obnovený až po dokončení povrchů obslužných komunikací.

Celkové investiční náklady akce dosáhly 236 mil. Kč. Financování akce probíhalo z dotace Ministerstva zemědělství v rámci dotačního titulu Podpora prevence před povodněmi (IV. etapa), dále pak z Operačního programu životní prostředí a z vlastních finančních zdrojů státního podniku Povodí Moravy.

Fotografie pro média:

Nový rybí přechod jezu v Hranicích

stáhnout originál (JPG, 4 MB)
stáhnout popis (TXT)

Jez v Hranicích je po rekonstrukci

stáhnout originál (JPG, 4 MB)
stáhnout popis (TXT)

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 4. ledna 2022, 10:50aktualizováno 4. ledna 2022, 11:07 štítky: jez Hranice, rekonstrukce vodního díla, Skalička,