Jezovou zdrž na řece Bečvě v Hranicích čeká první týden v září pravidelná údržba

HRANICE: Povodí Moravy, s.p. jako správce vodního toku Bečvy a hranického jezu provede od 2. do 8. září úplné vypuštění jezové zdrže (tzv. srážku). Vypuštění zdrže se provádí plánovaně, každoročně po dobu 7 dnů, z důvodu pravidelné údržby, čištění jezových segmentů a klapek. Přitom se dále odstraňují naplavené stromy z nadjezí, vyčistí se svodné kanály a sběrné studny. Při srážce se také provádí kontrola břehového opevnění celého nadjezí, které je po celý rok pod vodní hladinou.

Manipulace při tzv. vyhrazování nadjezí se provádí po jednotlivých krocích pozvolna, k dalšímu kroku se přistupuje vždy až po ustálení hladiny. Tato každoroční srážka je v souladu s ustanoveními Manipulačního řádu jezu Hranice na vodním toku Spojená Bečva. Po týdnu bude Povodí Moravy, s.p. jez v Hranicích znovu napouštět.

publikováno 13. srpna 2013, 08:39 štítky: jez Hranice, srážka jezu,