Kmeny stromů budou sloužit přírodě i nadále

Povodí Moravy vytvořilo mezi Ladnou a Podivínem ve volné krajině velké broukoviště. Z devíti masívních kmenů zapuštěných do země vzniklo stanoviště, které poskytne ochranu organismům vázaným na dřevo. K výstavbě broukoviště vodohospodáři použili kmeny z Břeclavi, které byly pokáceny kvůli připravované výstavbě protipovodňových opatření.

Nové broukoviště poskytne domov nepřebernému množství organismů u Ladenské strouhy mezi Podivínem a Ladnou. Pracovníci Povodí Moravy vytvořili z devíti kmenů stromů stanoviště, které má po obvodu téměř dvacet a na výšku pět metrů. Kmeny v něm jsou umístěny vertikálním způsobem a jsou zapuštěné jeden metr do země. „Kmeny stromů vytvářejí chráněný prostor pro četné druhy živočichů. Přitom se zdaleka nejedná pouze o hmyz, ale tato stanoviště vyhledávají například ještěrky, slepýši, užovky, ropuchy, hlodavci i drobné zpěvné ptactvo a šplhavci,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Instalaci broukoviště Povodí Moravy provedlo na základě předchozích zkušeností. Podobná stanoviště pracovníci Povodí Moravy vytvořili např. v Olomouci nebo Uherském Hradišti.

Broukoviště lze spatřit z veřejně dostupné cesty mezi Podivínem a Ladnou. Výstavba broukoviště proběhla 22. listopadu. „Lokalita pro umístění broukoviště byla vybrána na základě spolupráce s panem Karlem Hrubým, který nám nabídl na svém pozemku místo pro jeho instalaci. Zvolené místo je pro vytvoření tohoto stanoviště perfektní, nachází se na přímém slunci, v okolí má pan Hrubý řadu významných krajinných prvků a lokalita nese pobytové znaky mnoha živočichů. Za spolupráci bych chtěl panu Hrubému poděkovat,“ říká Gargulák.

Kmeny stromů, použité na stavbu broukoviště, byly přivezeny z Komenského nábřeží v Břeclavi, kde došlo k jejich pokácení kvůli připravované výstavbě protipovodňových opatření. Část pokácených kmenů byla uznaná jako biologicky hodnotná pro saproxylofágní hmyz a Povodí Moravy ji proto využilo na stavbu broukoviště. Zbývající kmeny budou z nábřeží odstraněny do konce listopadu. Pokácené stromy nahradí po dokončení protipovodňové ochrany nová výsadba. Ta zahrnuje 20 stromů složených z vrb a dubů.

Práce na protipovodňových opatřeních na Komenského nábřeží v Břeclavi naplánovalo Povodí Moravy na příští rok a potrvají přibližně 6 měsíců. Budou spočívat v rekonstrukci stávající protipovodňové zdi v délce 133 metrů, na kterou naváže stavba zcela nové protipovodňové zdi v délce 377 metrů. Současný stav opatření v těchto místech nezajišťuje potřebnou ochranu a v době povodňových průtoků by zde mohlo docházet k rozlití vody mimo koryto vodního toku. Předpokládané investiční náklady akce jsou vyčísleny na 10 mil. Kč.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 26. listopadu 2021, 10:52 štítky: broukoviště, PPO Břeclav,