Moravská Třebová se napouští, rekonstrukce bezpečnostního přelivu je u konce

Státní podnik Povodí Moravy zahájil v polovině června napouštění vodní nádrže Moravská Třebová. Nádrž bylo potřeba vypustit už v květnu 2012 kvůli havarijnímu stavu bezpečnostního přelivu. Spolu s rekonstrukcí přelivu využilo Povodí Moravy, s.p. vypuštěného vodního díla k úpravě násypu hráze, odstranění 44 tisíc tun nánosů ze dna nádrže a provedlo také potřebnou údržbu technologii spodních výpustí.

Napouštění vodní nádrže bude pokračovat téměř celé léto. „Nádrž plníme pozvolna, v závislosti na klimatických podmínkách. Předpokládáme, že nádrž bude napuštěna v srpnu“, přiblížil generální ředitel Povodí Moravy, s.p. RNDr. Jan Hodovský. Součástí prací bylo také těžení sedimentů ze dna nádrže. „Celkem jsme vytěžili 44 tisíc tun sedimentu, který je zatím uložený na březích vodního díla. Plánujeme ale jeho další využití a to například na opravy korun hrází,“ doplnil Hodovský.

Rekonstrukce spočívala ve vybourání stávajícího a následném vybudování zcela nového železobetonového bezpečnostního přelivu. Akce byla členěna do tří stavebních objektů, které se částečně vzájemně podmiňovaly. Převahu tvořily betonářské a zemní práce, díky kterým koruna hráze umožňuje pojezd vozidel do 7tun.

Při jarním tání v únoru 2012 došlo ke zhoršení technického stavu bezpečnostního přelivu na vodním díle Moravská Třebová, které se projevilo nadměrným množstvím průsaků. Následně v květnu 2012 došlo k jejímu vypuštění a zahájení prací.

Fotografie pro média:

Moravská Třebová se napouští, rekonstrukce bezpečnostního př

stáhnout originál (JPG, 3 MB)
stáhnout popis (TXT)

Moravská Třebová se napouští, rekonstrukce bezpečnostního př

stáhnout originál (JPG, 3 MB)
stáhnout popis (TXT)

Moravská Třebová se napouští, rekonstrukce bezpečnostního př

stáhnout originál (JPG, 3 MB)
stáhnout popis (TXT)

publikováno 23. června 2015, 09:16aktualizováno 23. června 2015, 09:22 štítky: VD Moravská Třebová, rekonstrukce vodního díla, bezpečnostní přeliv,