Mostovka, skluz a vývar – do konce rekonstrukce Letovic zbývá rok

Povodí Moravy druhým rokem pokračuje v rozsáhlé rekonstrukci vodní nádrže Letovice. Hlavní práce se v současnosti soustředí na skluz a vývar. Nádrž i v průběhu prací plní všechny svoje funkce a proto neplatí žádná omezení. K dokončení náročné rekonstrukce zbývá přesně rok.

V srpnu 2021 zahájilo Povodí Moravy rozsáhlou modernizaci letovické přehrady. Cílem je ochrana vodního díla a území pod vodním dílem na extrémní desetitisíciletou povodeň. Hotovo bude přesně za rok – v listopadu 2024. Většinu prací se již podařilo dokončit. „Stavebně jsme dokončili opevnění návodního líce i sanaci zdí odběrné věže, dokončujeme korunu hráze, přelivnou zeď a spadiště. V následujících dvanácti měsících se budou práce soustředit na dokončení mostovky a vybetonování skluzu a vývaru,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Součástí prací byla také těžba, odvoz a uložení sedimentů. Ta proběhla úspěšně dokonce nad rámec zadání. V nejbližších dnech začne rozsáhlá výsadba zeleně v místě uložení sedimentů, kterému se mezi místními říká Čína. Vytěžený materiál splňoval podmínky pro uložení. „Odtěžili jsme o deset tisíc kubíků sedimentů více, než byl původní plán.To se odrazí zejména na kvalitě vody v nádrži. V místě uložení sedimentů teď vysadíme přes čtyři stovky kusů dřevin, které jsou původní a v lokalitě se přirozeně vyskytují,“ říká Gargulák. Vysazeny budou stromy jako je třešeň, lípa, dub, bříza a javor, z keřů to bude například svída, dřín, hloh, kalina či střemcha. V blízkosti nádrže tak vznikne nový a z hlediska druhové skladby bohatý biotop pro řadu organismů. Celkem vodohospodáři odtěžili ze dna vodní nádrže Letovice 76 tisíc kubíků sedimentů.

Maximální naplněnost, na kterou můžou vodohospodáři hladinu současně zvednout, je na kótě 356,2 m n. m. To je úroveň hladiny, která poskytuje dostatečnou zabezpečenost přehrady na dvousetletou povodeň. Na této úrovni bude hladina v závislosti na hydrologické situaci udržována do října 2024. S ohledem na velmi suchý podzim a nedostatečný přítok se aktuální hladina nachází přibližně 30 cm pod maximální možnou úrovní. „Harmonogram snižování a opětného navyšování hladiny vody v nádrži jsme vytvořili tak, aby v každé fázi rekonstrukce byla hladina na co nejvyšší možné kótě, a to nejen ve vazbě na fázi rekonstrukce, ale i ve vazbě na roční období. Cílem bylo v maximální míře zachovat všechny účely nádrže – od ochrany před povodněmi, přes hospodaření s vodou, nadlepšování ekologických průtoků pod nádrží, až po rekreační využití nádrže. V průběhu rekonstrukce jsme tak měli a vždy budeme mít dostatečný akumulační prostor pro transformaci případných povodňových přítoků, aby byla zajištěna bezpečnost obyvatel žijících v oblasti pod hrází vodní nádrže,“ ujišťuje Gargulák.

Náklady na rekonstrukci vodní nádrže Letovice jsou 236 mil. korun, z toho 217,5 mil. korun bylo financováno z prostředků Ministerstva zemědělství, zbylých 18,5 mil. korun financovalo Povodí Moravy z vlastních zdrojů. Rekonstrukce a modernizace vedoucí ke zvýšení úrovně bezpečnosti vodních nádrží Povodí Moravy postupně provádí i na dalších významných vodních dílech. Např. v posledních třech letech podobným způsobem zmodernizovalo vodní nádrže Boskovice, Koryčany či Plumlov. V předchozích letech rekonstrukcí prošly vodní nádrže Karolinka, Bystřička a Opatovice.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 15. listopadu 2023, 12:12aktualizováno 15. listopadu 2023, 14:11 štítky: Letovice,