Na Baťově kanále v Uherském Ostrohu je nové plavební značení

Nové bezpečnostní prvky plavebního značení nainstaloval státní podnik Povodí Moravy jako správce vodní cesty na Baťově kanále v Uherském Ostrohu. Jde o proměnnou signalizaci výšky hladiny, která výrazně zvýší bezpečnost plavby pod silničním mostem přes řeku Moravu.

UHERSKÝ OSTROH – Státní podnik Povodí Moravy nainstaloval na Baťově kanále pod silničním mostem přes řeku Moravu v Uherském Ostrohu nové označení průjezdní výšky. Jedná se o plavební znaky C2 „průjezdní výška je omezena“, jejichž umístění ocenili nejen soukromí majitelé, kapitáni a vůdci plavidel, ale i plavební společnosti. „Proměnná signalizace zobrazuje on-line skutečnou aktuální průjezdnou výšku a zároveň tuto informaci odesílá do centrály řízení Baťova kanálu,“ uvedl ředitel závodu Střední Morava (Povodí Moravy, s.p.) Pavel Cenek.

Průjezdní výšku pod uherskoostrožským mostem totiž podle něj dosti omezuje stav hladiny řeky Moravy. Výška hladiny se navíc velmi rychle mění v závislosti na průtocích a kvůli pevnému jezu asi 500 metrů po proudu ji nelze příliš regulovat. „Při zvýšených průtocích v řece Moravě je odhad (průjezdní výšky) velmi nepřesný, plavidlo táhne proud a dá se jen velmi těžko ovládat,“ popsal kolizní situace vedoucí provozu vodní cesty Čestmír Daňhel. Při rostoucím provozu na řece Moravě bylo tedy nutné zajistit bezpečnost říční plavby.

Proměnný zobrazovací plavební znak C2 je na každé straně mostu a prošel speciální úpravou. Tabule signálního znaku odpovídá Řádu plavební bezpečnosti a má rozměr 1000 x 1000 mm. V tabuli je ve výřezu vsazen proměnný panel s LED podsvícením o velikosti číslic asi 400 mm. Ultrazvukové čidlo měří v reálném čase výšku plavební hladiny, řídící jednotka ji přepočítává a na panelu zobrazí aktuální průjezdní výšku. Zároveň tuto informaci odesílá na webovou aplikaci Povodí Moravy, s.p. o vodní cestě.

Zařízení prošlo technickými i provozními zkouškami a zkouškami viditelnosti ve dne i v noci. Jednou z podmínek zadávacího řízení bylo dodržení jednotného plavebního značení na všech vnitrostátních vodních cestách. Nutný byl i následný souhlas s tímto značením ze strany Státní plavební správy a Ředitelství vodních cest ČR. Takto upravený bezpečnostní prvek plavebního značení se nyní v tuzemsku zavádí a stále se hledá optimální řešení.

„Umístění plavebních znaků C2 s proměnnou hodnotou průjezdní výšky v reálném čase a s přenosem dat do souboru, který využívá webová aplikace Povodí Moravy, s.p. na svých stránkách, výrazně zvýší bezpečnost vodní cesty,“ uzavřel Pavel Cenek.

Vodní doprava a rekreační plavba na Baťově kanále se společně s velikostí plavidel a intenzitou provozu velmi rychle rozvíjí. Letošní sezónu na této vodní cestě provázelo po celou dobu krásné počasí a příznivé plavební podmínky. Vodní cesta přilákala zatím rekordních 80 tisíc návštěvníků, což je zhruba o 23 procent více ve srovnání s rokem 2011, kdy Baťův kanál navštívilo na 65 tisíc turistů. Nadále pokračuje nárůst počtu cykloturistů, což v ročních součtech představuje statisíce.

Před plavební sezonou 2012 byla slavnostně otevřena dvě zcela nová přístaviště, Spytihněv a Sudoměřice, spolu s jedním podélným čekacím stáním ve Strážnici. Stavby se uskutečnily díky investicím Ředitelství vodních cest ČR. Bezbariérových přístavišť ja pak celkem na plavební cestě sedmnáct. Před sezónou pracovníci Povodí Moravy, s.p. vyčistili dolní a horní ohlaví všech plavebních komor od nánosů a naplavenin, opravili opevnění na levém břehu Baťova kanálu mezi plavebními komorami Staré Město a Huštěnovice a opravou prošla i stavidla na shybce Baťova kanálu ve Strážnici včetně odbahnění náhonu na shybku. Správce vodní cesty dále zbavil nánosů i dolní rejdu plavební komory Vnorovy I. a vyčistil také dolní a horní rejdu plavební komory Nedakonice.

publikováno 27. prosince 2012, 06:52 štítky: Baťův kanál, plavební komory, přístav, značení,