Na Desné dokončili jednu z největších přírodě blízkých protipovodňových staveb

Obec Rapotín ve spolupráci s obcemi Vikýřovice, Petrov nad Desnou a Povodím Moravy dokončili stavbu přírodě blízkých protipovodňových opatření na řece Desné. Slavnostní ukončení výstavby se uskutečnilo 10. listopadu v 10 hodin v obci Rapotín. Stavební práce trvaly tři roky, probíhaly na katastru tří obcí a ochrání obyvatele obcí před padesátiletou vodou.

V září 2018 odstartovala na Desné výstavba jednoho z největších projektů přírodě blízkých protipovodňových opatření na území České republiky.Projekt připravila obec Rapotín ve spolupráci s obcemi Vikýřovice, Petrov nad Desnou a státním podnikem Povodí Moravy. Základním prvkem protipovodňové ochrany je kombinace přírodě blízkých prvků s technickými opatřeními. Vzniklo celkem pět povodňových parků, jejichž součástí jsou tři nová revitalizační ramena s biotopy, která převedou část povodňového průtoku a tím výrazně sníží hladinu řeky. Přírodě blízké prvky jsou kombinovány s technickými, jako jsou ochranné hráze a zídky. Dále došlo k rekonstrukci pevného jezu, který byl upraven na vakový, a vybudování rybochodů, které výrazně zlepší podmínky pro migraci vodních živočichů.

Díky zvolenému řešení a vhodné kombinaci přírodě blízkých a technických prvků byly zásahy do vlastního koryta Desné minimální. „Obce přistoupily k realizaci projektu zejména z důvodů ochrany majetku, zdraví a životů občanů po zkušenosti s ničivou povodní v roce 1997 a také s ohledem na omezení územního rozvoje obcí v záplavovém území řeky Desné. Jedná se o území s velmi zahuštěnou zástavbou, kde každá povodeň přináší velké rozlivy. Jsem přesvědčen, že občané sami ocení pozitivní přínos tohoto opatření, a to nejen z hlediska protipovodňové ochrany, ale i z hlediska přínosu pro životní prostředí. Obyvatelé obcí jsou díky novým opatřením chráněni až na úroveň padesátileté povodně,“ popisuje starosta Rapotína Bohuslav Hudec.

Projekt byl připraven v souladu s koncepcí protipovodňové ochrany na řece Desné, kterou zajistilo Povodí Moravy společně se Svazkem obcí údolí Desné. „Koncepce dále předpokládá výstavbu dalších etap protipovodňových opatření. V současné době probíhá příprava navazující etapy od Vikýřovic směrem k Šumperku. Úzká spolupráce mezi obcemi a správcem toku je při řešení protipovodňových opatření na Desné prakticky nezbytná a velmi mě těší, na jaké úrovni naše spolupráce funguje. Odtokové poměry se zde totiž kvůli přírodním podmínkám musí řešit jako celek. Jen škody na vodohospodářském majetku a korytě tu v letech 2007 a 2010 dosáhly v souhrnu s tokem Hučivé Desné 37,6 milionu korun,“ připomíná generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Celkové rozpočtové náklady protipovodňových opatření na řece Desné v obcích Rapotín, Vikýřovice a Petrov nad Desnou jsou 375 mil. Kč. Obec Rapotín je nositelem projektu a státní podnik Povodí Moravy, obec Vikýřovice a obec Petrov nad Desnou v projektu figurují jako partneři. Akce byla financována z dotace Státního fondu životního prostředí do výše 85% uznatelných nákladů a zbylých 15 % financovalo Povodí Moravy a obce. Na vlastní zdroje obcí přispěl Olomoucký kraj cca 3,5 % z celkových uznatelných nákladů. Projekt nese oficiální název „Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v úseku ř. km 14,231 – 16,840“.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 10. listopadu 2021, 13:21aktualizováno 13. července 2022, 09:38 štítky: PPO Desná, Desná,