Na zlepšení kvality vody v plumlovské přehradě se podílí Olomoucký kraj i obce

PLUMLOV: Projekt Povodí Moravy, s. p. s názvem Opatření na zlepšení jakosti vody VD Plumlov podpořili v letošním roce částkou přesahující 245 tisíc korun Olomoucký kraj a sedm obcí v okolí nádrže. Poskytnuté dotace jsou stejně jako v minulých letech použity na financování provozu srážedel fosforu na jednotlivých přítocích do Plumlovské přehrady.

Ze srážedel se dávkuje síran železitý, který omezuje přísun živin do vodní nádrže. Množství použitého síranu se mění v závislosti na aktuální výši přítoků do nádrže. V letošním i loňském roce byly přítoky do nádrže velmi nízké, a proto množství použitého síranu i částka potřebná k nákupu síranu se snížila – např. v roce 2015 činily náklady na nákup síranu 620 000 Kč, v loňském roce to bylo jen 296 000 Kč.

Přehled poskytovatelů dotací na VD Plumlov 2019

   

poskytovatel dotace

výše poskytnuté dotace

město Plumlov

73 021

obec Mostkovice

30 000

obec Bousín

4 308

Olomoucký kraj 

50 000

obec Malé Hradisko

11 346

město Prostějov

50 000

obec Lipová

22 328

obec Stínava

4 733

celkem

245 736

   

Vliv prováděných opatření na kvalitu vody ve VD Plumlov dokazují hodnoty měření kvality vody Krajskou hygienickou stanicí. Povodí Moravy bude proto v provozování opatření pokračovat i v příštím roce. Nicméně, přestože je chemické srážení fosforu na přítocích do přehrady účinné, řeší pouze důsledky znečištění vodních toků splaškovými vodami. „Základem pro dobrou kvalitu vody v nádrži je nezbytně nutné pokračovat v odstraňování zdrojů znečištění v jednotlivých obcích nad Plumlovskou přehradou. Vodní nádrž zůstává pořád živým organismem, který se vyvíjí v závislosti na teplotě vody, velikosti přítoků i procesech, které se odehrávají v nádrži. Učiněná opatření fungují, ale rozvoji sinic v období sucha, horka a při znečištění přitékající vody nelze zabránit. Je to boj s přírodou. Přesto se Povodí Moravy daří dosáhnout svými dílčími opatřeními vyšší kvality vody,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Povodí Moravy, s. p. realizovalo řadu opatření v povodí nádrže Plumlov, zejména technických opatření na Plumlovské přehradě, Podhradském rybníku a Bidelci. Vybudovány tak byly například mokřady a sedimentační nádrže na Podhradském rybníku i přehradě Plumlov a dokončena byla také výstavba nádrže na Čubernici. Technická opatření na kanalizacích a ČOV, ve kterých je stále nutné pokračovat, doplní také dokončení komplexních pozemkových úprav v jednotlivých katastrech a správná zemědělská praxe.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 8. listopadu 2019, 07:16 štítky: kvalita vody, Plumlov, VD Plumlov,