Nádrže v povodí Moravy a Dyje jsou na oteplení připravené

Dle předpovědi v následujících dnech vystřídá nízké teploty pod bodem mrazu oteplení. S ohledem na aktuální zásoby vody ve sněhu Povodí Moravy, s. p. uvolňuje zásobní prostory vodních nádrží, aby byly schopné zachytit případné povodňové průtoky.

Už na počátku minulého týdne začalo Povodí Moravy, s. p. odpouštět vodu z vodních nádrží Vranov, Vír, Nové Mlýny a Brno. Tyto nádrže představují klíčové prvky při zachytávání a zpomalování povodňových průtoků v celém povodí Dyje. Retenční prostory nádrží jsou zcela volné a připravené zachytit případné povodňové průtoky. Od počátku minulého týdne navíc Povodí Moravy, s. p. manipuluje na vodních nádržích tak, aby měly dostatek volného prostoru i v zásobních prostorech nádrží. VD Vranov má v současnosti volnou kapacitu 26,4 mil. m3, Vír bezmála 8 mil. m3, Nové Mlýny 34 mil. m3 a Brno 4,5 mil m3.

Na přicházející oteplení vodohospodáři reagují i na dalších nádržích. O víkendu začali odpouštět např. z vodních nádrží Boskovice, Mostiště, Bystřička, Horní Bečva a Plumlov. Manipulace na jednotlivých nádržích Povodí Moravy, s. p. přizpůsobuje předpovědi i aktuálním zásobám vody ve sněhu. Nádrže jsou v současnosti na zachycení vody z tajícího sněhu v připravené. Aktuálně se průtoky ve vodních tocích pohybují nejčastěji na úrovních normální vodnosti pro měsíc únor.

S ohledem na přicházející oteplení i z důvodu snižování hladin vodních nádrží Povodí Moravy, s. p. upozorňuje, že není bezpečné vstupovat na hladiny zamrzlých vodních nádrží, jezových zdrží či vodních toků samotných. Led slábne a v důsledku klesající hladiny hrozí riziko prolomení ledu i při nízkém zatížení.

Vlivem nízkých teplot vzduchu může docházet především na menších vodních tocích k ovlivnění měření ledovými jevy, což znamená, že některé stanice mohou hlásit vyšší průtok, než který bude v daném místě reálně dosažený.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 16. února 2021, 12:16aktualizováno 16. února 2021, 12:35