Nová vyčkávací stání zvýší bezpečnost a plynulost plavby na Baťově kanálu

Povodí Moravy dokončuje rozsáhlou modernizaci rejd plavebních komor na Baťově kanálu. Na většině plavebních komor v uplynulých dvou letech vznikla zcela nová vyčkávací stání. Do začátku hlavní plavební sezóny se modernizace rejd dočkají poslední dvě plavební komory – Spytihněv a Babice. Zde správce Baťova kanálu zahájil práce letos v říjnu.

Hned po ukončení hlavní plavební sezóny zahájilo Povodí Moravy stavební práce u plavebních komor Spytihněv a Babice. Během následujících šesti měsíců projdou jejich rejdy úpravami a vzniknou zde zcela nová vyčkávací stání. Jde o dokončení rozsáhlé modernizace rejd plavebních komor na celém Baťově kanálu, kterou správce vodní cesty zahájil na podzim 2021. „Modernizace rejd je z hlediska plynulosti a bezpečnosti plavby nejvýznamnější akcí, která se v novodobé historii na Baťově kanálu uskutečnila. Jde o rozsáhlou stavební akci, která proběhla prakticky v celé délce vodní cesty a to bez omezování či dokonce přerušování plavby,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

U obou komor vzniknou pevná vyvazovací mola na nosných sloupech, která budou vetknutá do dna vodní cesty. Délka vyčkávacích stání bude 35 metrů. Samozřejmostí je nové osvětlení. Vše bude splňovat moderní standardy pro plavbu a bezpečný pohyb před vstupem do plavební komory. „Vodní cesta bude mít už v příští hlavní plavební sezóně po celé své délce nové moderní rejdy, které návštěvníkům Baťova kanálu poskytnou dostatek prostoru pro bezpečný vjezd i výjezd z plavební komory. Plavba bude komfortnější, plynulejší a především bezpečnější,“ říká Gargulák. Jde o poslední dvě komory, u kterých modernizace rejd proběhne.

Modernizace rejd se dotýká jedenácti plavebních komor. Technické řešení je „šité na míru“ dle lokálních podmínek ve více variantách. U většiny rejd vzniklo pevné vyvazovací molo, v případě horní rejdy plavební komory Vnorovy II, dolní rejdy plavební komory Vnorovy I a dolní rejdy plavební komory Kunovský les byla zvolena varianta svislé stěny z beraněných štětovnic s betonovým zhlavím.

Celkové náklady na modernizaci rejd jedenácti plavebních komor jsou 61 mil. Kč. Investorem akce je správce Baťova kanálu Povodí Moravy, s. p. Akce je financovaná ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 3. listopadu 2023, 09:06aktualizováno 9. listopadu 2023, 09:51 štítky: Baťův kanál, modernizace rejd,