Ochrana proti povodním v Hranicích respektuje historický ráz města a přiblíží řeku lidem

V průběhu jara zahájí Povodí Moravy, s. p. výstavbu protipovodňových opatření v Hranicích na ulici Kropáčova a podél sadů Čs. legií. Připravovaná opatření poskytnou městu ochranu až na úroveň padesátileté povodně, což je významné zvýšení ochrany oproti současnému stavu. Současně lidem nabídne odpočinková místa u vody a umožní snadnější přístup k řece.

Ve stávající podobě nemá koryto dostatečnou kapacitu a poskytuje ochranu pouze před maximálně dvacetiletou vodou. Nová protipovodňová ochrana bude chránit zdraví a životy 2000 obyvatel Hranic a majetek ve výši 600 mil. Kč. Součástí opatření budou i přístupy k řece a prvky sloužící k posezení u vody. Vedle protipovodňových zídek bude součástí protipovodňových opatření i mobilní hrazení. To v době povodní zahradí místa, která budou za běžné situace fungovat jako přístup k řece.

Na obou březích vzniknou v celkové délce 700 metrů protipovodňové zídky a hrázování. Jejich příprava probíhala ve spolupráci s městem a památkáři tak, aby zůstal zachovaný stávající jedinečný ráz ulice Kropáčova. „Na pravém břehu řeky vytvoříme repliku stávající zdi, která bude obložená kamenem a doplněná o zábradlí. Součástí protipovodňových opatření bude volnočasové pásmo. Tomu budou dominovat dvě posezení v podobě tribun, která navíc umožní přístup až přímo k řece. Opatření tak na jednu stranu budou obyvatele chránit před povodněmi, ale současně učiní řeku pro lidi snáz dostupnou,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Přípravné práce budou zahájeny v březnu. Celkové náklady na výstavbu protipovodňové ochrany Hranic vyjdou téměř na 64 mil. Kč. Stavba je financována z programu Ministerstva zemědělství Podpora prevence před povodněmi a z prostředků města Hranice. Práce potrvají cca 20 měsíců.

Výstavba protipovodňové ochrany bude vyžadovat kácení stromů a keřů. To bude probíhat v průběhu března na pravém i na levém břehu Bečvy, na pravém již byly zahájeny práce na odstraňování keřů a náletových dřevin. Přípravě prací předcházela podrobná prohlídka všech dřevin v místě plánovaných opatření. Pokáceny budou pouze stromy, které brání výstavbě protipovodňové ochrany města dle schválené projektové dokumentace. Naplánovaná je proto již náhradní výsadba za pokácené stromy, která proběhne zejména v sadech Čs. legií.

Významnou součástí protipovodňové ochrany Hranic je rozšíření jezu Hranice. „Rozšíření jezu společně s připravovanými ochrannými zdmi na ulici Kropáčova a podél sadů ČS. legií zvyšuje ochranu před povodněmi na celém úseku Bečvy na území Hranic. Zvýšení kapacity jezu se projeví zejména mezi jezem a silničním mostem, kde se také nachází zaústění pravostranných přítoků Ludiny a Veličky. V jejich výustních tratích dochází v současnosti k rozlivu vody při vysokých stavech na Bečvě. Protipovodňové zídky pak zvýší kapacitu koryta od silničního mostu dále proti proudu,“ doplňuje Gargulák.

Návrh protipovodňové ochrany i rozšíření jezu vychází z celkové Koncepce protipovodňové ochrany sídel v Pobečví. Kompletní ochranu Hranic až před povodňovými průtoky, kterých dosáhla Bečva během povodní v roce 1997, zajistí vodní dílo Skalička, které tvoří hlavní prvek při ochraně měst a obcí před povodňovými průtoky z Bečvy.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 26. února 2021, 12:46aktualizováno 24. března 2021, 13:46 štítky: protipovodňová opatření, Hranice, jez Hranice, PPO Hranice,