Ochranná hráz Skařiny v Hodoníně se letos dočká rekonstrukce

Vodohospodáři chtějí v Hodoníně do konce listopadu rekonstruovat ochrannou hráz Skařiny. Více než 600 metrů hráze u řeky Moravy získá mimo jiné nové opevnění, osev i kamenné záhozy. Stavbu za 16,9 miliónu Kč pokryje dotace Ministerstva zemědělství ČR. Kvůli objeveným průsakům se již letos v létě uskutečnila bezmála za dva miliony korun rekonstrukce pravobřežní moravní hráze v Nedakonicích.

HODONÍN, NEDAKONICE – Státní podnik Povodí Moravy plánuje do konce listopadu na Hodonínsku rekonstruovat ochrannou hráz Skařiny. Ta je částí celého ochranného systému hrází kolem řeky Moravy a v minulosti ji částečně poškodily přelivy vody při povodních. Nyní ji stavbaři nově opevní na více než 600 metrech délky a nejvíce namáhaná vzdušná strana hráze tak dostane po celé ploše drátované klece vyplněné kamenivem, tzv. gabiony. „Náklady 16,9 milionu korun pokrývá dotace ministerstva zemědělství,“ uvedl ředitel závodu Střední Morava (Povodí Moravy, s.p.) Pavel Cenek. 

Podle něj se jedná o klasickou zemní homogenní ochrannou hráz, kterou pracovníci Povodí Moravy, s.p. spolu s hasiči opevňovali při povodních pytli s pískem. Úpravy, při nichž byla hráz uvedena do původního stavu, se zde uskutečnily již dříve. „Pro zajištění bezpečného provozu i během případného přelévání hráze vodou při mimořádných povodních je však nutné hráz nyní opatřit vhodným opevněním,“ vysvětlil Pavel Cenek.

Stavbaři položí na korunu skařinské hráze geobuňky, vyplněné štěrkovou vrstvou různých frakcí a prolité asfaltem. Vzdušná strana získá vedle gabionů navíc na své patě opevnění záhozem z lomového kamene. Nakonec bude vše přesypáno vrstvou humusu a oseto. Návodní strana hráze dostane opevnění jen ve výšce 0,5 metru pod korunu hráze, konkrétně kamenným záhozem s přesypem zeminou a následným osevem.

Hráze u řeky Moravy byly centrem pozornosti správce toku již v červenci tohoto roku, kdy prošla rekonstrukcí část jedné z nich v Nedakonicích. „Účelem této stavby bylo zamezení průsaků přes pravobřežní hráz a tím zajištění její nepropustnosti a stability,“ přiblížil vedoucí provozního úseku závodu Střední Morava (Povodí Moravy, s.p.) Martin Zábrana. Při průchodu velkých vod v řece Moravě v květnu a červnu 2010 se totiž v trati nad jezem Nedakonice v ř.km 150,658 – 150,820 objevily průsaky v patě pravobřežní hráze a navíc v místech, kde dosud žádné problémy s těsností hráze nebyly.

Velká voda tak vyplavovala jemný materiál, což následně ohrožovalo stabilitu celé hráze. K jejímu utěsnění a také pro podloží zvolili stavbaři podzemní těsnící jílocementovou stěnu, vedenou 1,5 metru od návodní hrany koruny hráze, až do hloubky 6 metrů pod korunu. Tloušťka stěny je 12 centimetrů a těsnící stěny, již v minulosti provedené pod a nad popisovaným úsekem, se nyní prakticky propojily. „Akce skončila posledního července a přišla na bezmála dva miliony korun,“ uzavřel Martin Zábrana.

publikováno 19. září 2012, 09:16 štítky: rekonstrukce, Nedakonice,